Een burenregeling is een contract tussen een aanbieder en een afnemer van mest. Er zijn verschillende transporten mogelijk, maar meestal wordt een burenregeling gebruikt voor het transport van dierlijke mest tussen twee bedrijven die gevestigd zijn in dezelfde gemeente of aangrenzende gemeenten. Voortaan maak je zo'n contract digitaal op, en dus niet meer op papier!

Burenregeling wordt digitaal!

Sinds begin 2019 kan je de overeenkomst 'burenregeling' online registreren via het Mestbankloket. De ene partij moet de burenregeling aanmaken en de andere partij moet de burenregeling bevestigen. Daarna kan het registratiebewijs onmiddellijk afgedrukt of gedownload worden. Dat registratiebewijs of een digitale versie ervan moet aanwezig zijn bij het transport. Meer informatie vind je in de handleiding: Aanmaken burenregeling korte versie of Aanmaken burenregeling lange versie.