Droogte teisterde de voorbije twee jaar de landbouw en productieverliezen bij diverse gewassen waren groot. In de toekomst zal de klimaatverandering landbouwers meer en meer confronteren met waterschaarste. Hoe kunnen we zorgen dat kwalitatief water, dat essentieel is voor land- en tuinbouwproductie, op een efficiënte manier gebruikt wordt? Zijn er mogelijkheden om water in voldoende hoeveelheden beschikbaar te hebben voor overbrugging van drogere periodes? Hoe kunnen we de Vlaamse land- en tuinbouwsector op een duurzame en robuuste manier voorbereiden op toekomstige periodes van droogte? Deze studiedag wordt georganiseerd door Ie-Net.

Hoe boeren bij waterschaarste?
Programma:

De studiedag wordt geopend met het Actieplan Water dat recent in Vlaanderen opgesteld is met het oog op een duurzaam waterbeheer. Vervolgens gaat men na hoe door gerichte irrigatie landbouwproducties kunnen verzekerd worden. Aanleg van waterspaarbekkens bieden opportuniteiten om waterreserves te hebben die mogelijks door land- en tuinbouw gebruikt kunnen worden, maar hoe zit dit in praktijk? Tenslotte brengt men drie casestudies waarin aangetoond wordt hoe innovatie het mogelijk maakt om in de toekomst de gevolgen van waterschaarste in landbouwteelten te beperken. 

Studienamiddag van de expertgroep Agrarische Productie en Ecosfeer, Werkgroep Plantenteelt

Dr. ir. Johan Van Huylenbroeck, voorzitter werkgroep Plantenteelt
ir. Marleen Mertens, secretaris werkgroep Plantenteelt

Programma

12.30    Ontvangst met broodjes

13.30    Verwelkoming en probleemstelling
             Johan Van Huylenbroeck, Voorzitter Werkgroep Plantenteelt
             Het Vlaams Actieplan voor de land- en tuinbouw
             Marie Verhassel, Departement Landbouw en Visserij
             Duurzame irrigatie, middel tot veerkrachtige landbouw
             Pieter Janssens, Bodemkundige Dienst van België, Heverlee
             Integraal waterbeheer in provincie West-Vlaanderen
             met gelijktijdige aanpak van waterschaarste én wateroverlast
             Jan Vandecavey, Provincie West-Vlaanderen - dienst waterlopen

15.00    Koffie
             Coöperanten INERO beter gewapend tegen droogte 
             Dominique Huits, Inagro
             ILVO veredelt droogtetolerante gewassen
             Tom De Swaef, ILVO, Eenheid Plant
             Bodemvochtaansturing in peren- en appelboomgaarden met behulp 
             van 
satellietbeelden
             Jonathan Van Beek, Inagro
             Vraagstelling en besluit

16.45     Receptie 

 

Meer informatie

Birgit De Wolf
Projectcoördinator
IE-NET INGENIEURSVERENIGING V.Z.W.
Tel: +32 (0)3 260 08 64
Email: birgit.de.wolf@ie-net.be

Praktisch:
Datum:
dinsdag 19 februari 2019
Begintijd:
13u30
Eindtijd:
17u00
Locatie:
ILVO - eenheid Plant - Caritasstraat 39 - 9090 Melle
Kostprijs:
€ 65 voor niet-leden - Meer informatie op de website bij inschrijven
Inschrijven:
 
Schrijf je in via deze link
Gekoppelde thema's & sectoren: Water