Op donderdag 15 november organiseerden we een veldbezoek in Ramskapelle. Onder de belangstelling van een internationaal gezelschap met een brede waaier aan expertises doorkruisten we een gebied van 500 ha in de West-Vlaamse polder. We hielden halt bij de verschillende akkervogelmaatregelen die aangelegd werden in het lopende Europese PARTRIDGE-project. Ruim twee jaar al leveren lokale landbouwers in Ramskapelle inspanningen voor akkervogels, met de patrijs als voorbeeldsoort. De landbouwers stelden de genomen maatregelen voor aan de aanwezigen. Zij onthaalden de inspanningen unaniem positief.

Landbouwers tonen inspanningen voor akkervogels

In het PARTRIDGE-project werken landbouwers, onderzoekers, jagers, natuurbeschermers en beleidsmakers samen om betere leefomstandigheden te creëren voor de patrijs en andere akkervogels. Zo willen de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Agrobeheercentrum Eco², Hubertus Vereniging Vlaanderen en Inagro samen 30 % meer biodiversiteit realiseren in de voorbeeldgebieden.

Veldbezoek in Ramskapelle krijgt belangstelling
Na een korte voorstelling van het gebied en een historische situering trok het internationale gezelschap de laarzen aan om de recente realisaties en maatregelen in het gebied van Ramskapelle met eigen ogen vast te stellen en te evalueren. Zo zijn er bloemblokken waarop verschillende zaadmengsels werden getest. Er zijn grasstroken die een verschillend maaibeheer kregen. Ook werden er struiken aangeplant (hondsroos, meidoorn en sleedoorn) om de vogels meer dekkingsmogelijkheden te geven in het open landschap.

En er is een keverbank! Die ophoging in het landschap moet een ware magneet worden om keverpopulaties te herbergen. Door de droge weersomstandigheden doorheen het afgelopen jaar was inzaaien van bloemblokken niet altijd een even makkelijke taak. Meer dan eens was het bang afwachten of het zaadmengsel wel zou aanslaan. Nu, enkele maanden later, kunnen we vaststellen dat de verschillende blokken toch een heel mooi algemeen resultaat vertonen ondanks de moeilijke omstandigheden.

De aanwezige landbouwers werden erkend door de partners voor hun werk in dit project. Ze konden hun bekommernissen voorleggen en kregen advies en tips om het beheer in de toekomst verder aan te pakken. Want ook het landbouwkundig aspect blijft in dit project van belang.

Dat de inspanningen al meteen hun vruchten afwierpen, liet zich zien in de opvallende activiteit van akkervogels boven de maatregelen.  We werden getrakteerd op waarnemingen van distelvinken, bruine kiekendief, fazanten, torenvalk, graspiepers, veldleeuwerik, zilver- en blauwe reiger en zelfs geelgors, dewelke voor dit gebied  een nieuwkomer is. Bij aankomst in het demogebied werden ook enkele patrijzen opgeschrikt die snel dekking opzochten in de ongemaaide grasstroken. Na het veldbezoek onder begeleiding van een aangename herfstzon volgde nog een broodmaaltijd waar landbouwers en projectpartners nog even konden napraten.

Het project is nu meer dan halfweg, alle vooropgestelde maatregelen zijn gerealiseerd. Nog tot het einde van het project gebeurt een nauwgezette landbouwkundige opvolging van de maatregelen en wordt het aantal patrijzen, hazen en broedvogels nauwkeurig bijgehouden. We rekenen erop dat de patrijs, samen met de algemene akkerbiodiversiteit, een stevig duwtje in de rug zal krijgen door al deze recente inspanningen van de landbouwers.


Voor meer info klik hier.

Willem Van Colen
Willem.vancolen@inagro.be
051 27 33 15

 

 

logo-partridgenieuw.png
 

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Landbouw In Zijn Omgeving