Met de wintermaanden voor de deur maken heel wat land- en tuinbouwers tijd voor het onderhoud en de schoonmaak van hun machines, die daarna overwinteren in de loods. Het spuittoestel is een van de machines die onder handen wordt genomen en met de hogedrukreiniger afgespoten wordt. Het reinigingswater van het spuittoestel bevat al snel enkele grammen gewasbeschermingsmiddelen en kunnen grote puntvervuiling veroorzaken. Zorg ervoor dat het reinigingswater niet in de waterloop terechtkomt!

Let op bij uitwendig reinigen van je spuittoestel

Residu op spuittoestel
Land- en tuinbouwers doen onderhoud op de pomp, de leidingen en het frame van hun spuittoestel. Met enkele liters antivries in de leidingen wordt de machine vorstvrij gemaakt. Zo wordt de machine meestal grondig in- en uitwendig gereinigd.

Hoewel het spuittoestel de gewassen het hele seizoen bespoten heeft, staan we er niet altijd bij stil dat er door vulwerkzaamheden en drift fytomiddelen blijven kleven aan de machine. In het LEADER-Westhoek-project "Land- en tuinbouwers en imkers, samen op de bres voor duurzame land- en tuinbouw" deden we de test en reinigden we enkele spuitmachines uitwendig.

Na analyse van het reinigingswater rekenden we uit hoeveel actieve stof van het toestel loskwam. Daaruit blijkt dat er makkelijk 2 tot 3 gram actieve stof aan een landbouwerspuit blijft hangen. De laagste waardes vonden we terug op de spuiten die driftreducerende doppen gebruiken.

 

Verontreiniging
Het wordt steeds moeilijker om gewasbeschermingsmiddelen erkend te krijgen of om ze op de markt te houden. Daar heeft de slechte waterkwaliteit veel mee te maken. 50 tot 60 % van de verontreiniging van de waterlopen door gewasbeschermingsmiddelen is te wijten aan puntvervuiling. Je spuittoestel niet op de juiste plaats reinigen is een belangrijke oorzaak van puntvervuiling.

Spoel je je spuittoestel bijvoorbeeld af op een verhard oppervlak waar het water afspoelt naar de riolering of gracht, dan komen enkele grammen van fytoproducten rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht. Als je weet dat je met 1 gram actieve stof 10.000 m³ water kan verontreinigen, dan is het duidelijk dat één reiniging op het erf grote gevolgen kan hebben.


Puntvervuiling vermijden
Puntvervuiling kan je nochtans makkelijk vermijden. Als het spuittoestel gevuld, gespoeld en gereinigd kan worden op een onverhard oppervlak, dan kan je al heel wat problemen uit de weg gaan. Een stukje braakliggend terrein kan ideaal zijn om het spuittoestel te reinigen. De resten die dan in de bodem terechtkomen worden afgebroken door de bodembacteriën. Als je toch wil reinigen op een verhard oppervlak op het bedrijf, leg dan een vul- en spoelplaats aan. Zo kan je het vervuilde water apart opvangen in een citerne. En met een (biologisch) zuiveringssysteem kan je spuitresten verwerken op je bedrijf. Het zijn allemaal kleine inspanningen voor een betere waterkwaliteit en het behoud van producten!

 

Het LEADER-Westhoek-project ‘Land- en tuinbouwers en imkers, samen op de bres voor duurzame land- en tuinbouw’ (of kortweg ‘Boer en bij’) komt tot stand met steun van LEADER, de Provincie West-Vlaanderen en de Europese Unie.

 
Logo_Leader.jpg Logo_EU.jpg Logo_W-VL.jpg

Logo_EU_LandbouwfondsPlattelandsontwikkeling.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien | Akkerbouw | Gewasbescherming | Glasgroenten | Groenten Open Lucht | Witloof