Kunstmest is niet meer weg te denken uit een bemestingsstrategie. Nochtans zijn er verschillende regio's in Europa met een overschot aan meststoffen. Er bestaan technieken voor de recuperatie ervan, maar landbouwers gebruiken die tot nu toe amper. Het project ReNu2Farm wil erop inzetten om kunstmest helemaal of gedeeltelijk te vervangen door gerecupereerde meststoffen. Meer info? Kom naar onze infonamiddag op 30 oktober!

Reststromen op jouw bedrijf hergebruiken? Kom naar onze infonamiddag!

Wat blokkeert de recuperatie van meststoffen?
De voornaamste belemmeringen voor de recuperatie van meststoffen kunnen we herleiden tot twee punten:

  • een tekort aan kennis van het gebruik ervan
  • de achterophinkende wetgeving omtrent het gebruik en de verhandeling van gerecupereerde nutriënten.

Het project ReNu2Farm wil deze zaken aanpakken door de promotie van het gebruik van gerecupereerde nutriënten bij landbouwers in de partnerregio’s. Daarnaast zet het project in op de creatie van een juridisch kader voor gerecupereerde meststoffen. Verder beoogt ReNu2Farm de handel te bevorderen tussen regio’s met een teveel en een tekort aan meststoffen.  

Troeven van het project ReNu2Farm  
Om dit te realiseren gaat het project de stand van zaken na op het gebied van recuperatie van meststoffen. De bestaande technologieën worden daarna in de praktijk ingezet. Van de producten die daaruit voortvloeien, zullen de onderzoekers de vereisten van landbouwers omtrent de kwaliteit en samenstelling controleren. Potproeven op laboschaal en veldproeven testen de invloeden van de producten op het milieu en de bodem, naast de gewasopbrengst en meststofefficiëntie.    

Het project zal juridische knelpunten in voorwaarden en vereisten over bemestingsbeheer en -transport identificeren. Strategische marktkeuzes kunnen die hindernissen overwinnen. Dit zal leiden tot de formulering van beleidsaanbevelingen.    

Uiteindelijk bundelen we de gewenste samenstelling, bestemming, handel en waarde van de gerecupereerde meststoffen in een strategie voor marktintroductie per regio. Op die manier faciliteert het project een efficiënte lancering van gerecupereerde nutriënten.  

Infonamiddag  
Klinkt deze samenvatting jou interessant in de oren? Wil je nog meer over gerecupereerde meststoffen te weten komen? Kom dan zeker op dinsdag 30 oktober naar de infonamiddag Van reststroom tot grondstof! Tijdens deze namiddag gaan we dieper in op de verschillende kansen en uitdagingen die komen kijken bij nutriëntrecuperatie. Kom luisteren naar bedrijven die nu al meststoffen recupereren. Leer meer over eerdere resultaten van gerecupereerde meststoffen in het veld en bezoek een proefopstelling van de teelt van eendenkroos op restwater.  

 

 
Meer info
Voor vragen over het project ReNu2Farm kan je terecht bij:

 
 
Deze infonamiddag kadert in de Interreg-projecten ReNu2Farm en de Blauwe Keten.    
Blog20181017InfonamiddagLogobanner.png.jpg