Greppeltjes trekken is een gewoonte voor veel landbouwers. Maar als je greppeltjes maakt om water van percelen af te laten, kunnen er ook meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de beek terechtkomen. Probeer die techniek daarom te vermijden.

Greppeltjes? Beter niet.

Greppeltjes maken is een techniek die iedere landbouwer wel eens toepast. Maar met de vernieuwde wetgeving en controles rees de vraag of greppeltjes nog toegelaten zijn, want grondbewerkingen zijn niet toegelaten in de 1-meter teelt vrije zone. Daarnaast kunnen greppeltjes ook zorgen voor puntvervuiling.

Het antwoord op de vraag "zijn greppeltjes nog toegelaten?": in principe wel, maar je doet het beter niet!


Greppeltjes en bemesting
Het primaire doel van de 1-meter teeltvrije zone is meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen bufferen. In principe mag je greppeltjes aanleggen om water af te laten, maar het is belangrijk dat er na regenval geen mest of mestsappen kunnen afvloeien naar de omliggende waterlopen en grachten. Tijdens en net na de bemesting(en) mogen de greppeltjes dan ook niet aanwezig zijn. Wanneer er geen bemesting meer wordt uitgevoerd, dan kunnen er in principe greppeltjes getrokken worden zodat overtollig water kan afvloeien.


Greppeltjes en gewasbeschermingsmiddelen
Maar bemesting is maar de helft van het verhaal. Wanneer gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden op het perceel, dan moet je greppeltjes vermijden. Want greppeltjes kunnen ervoor zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen in de waterloop terechtkomen.

Kortom, ons advies rond greppeltjes: je gebruikt ze beter niet!


Voor meer informatie:
Tom Van Nieuwenhove
T 051 27 33 92
E tom.vannieuwenhove@inagro.be

2018-10-17-AM-teclogo.jpg