De bodem is een van de belangrijkste hulpbronnen in de land- en tuinbouw. Het is dus van het grootste belang om de kwaliteit ervan te bewaren. De fiches in de BodemKit kunnen je daarbij helpen.

Beoordeel jouw bodem met de bodemkit!

Door zijn essentiële rol in de plantenvoeding is de bodem een van de belangrijkste pijlers in de landbouw. Daarnaast vervult de bodem ook een belangrijke rol in ons milieu. Met een bredere kennis van de bodem en een beter bodembeheer kan je het potentieel van de bodem benutten en beschermen.

De BodemKit is een verzameling van fiches die onderverdeeld zijn in drie grote thema's: de fysische, de chemische en de biologische bodemvruchtbaarheid. De theoretische fiches bevatten definities en grondbeginselen, terwijl je in de praktische fiches proeven en waarnemingen vindt die je gemakkelijk zelf kunt uitvoeren op je terrein. Zo kan je de bodemkwaliteit evalueren en je landbouwpraktijken aanpassen waar nodig.

> De BodemKit is digitaal beschikbaar.

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting