De nitraatresiducampagne van de Mestbank is op 1 oktober van start gegaan. Een vraag die velen zich stellen: wat is de impact van de droogte op het nitraatresidu? Inagro analyseerde de eerste stalen van opvolgpercelen. We delen de resultaten van de grootste teelgroepen alvast met jou.

Nitraatresidu 2018

De impact van de droogte zal waarschijnlijk opvallen in de nitraatresidu’s. Veel teelten hebben niet alle nutriënten kunnen opnemen door suboptimale groei. Van de akkerbouwmatige teelten aardappel, gras, maïs en wintergranen zijn de eerste gegevens verwerkt.

Met uitzondering van aardappelen wordt bijna de helft van de nitraatresidu’s gemeten in de klasse 0-70 kg nitraat/ha. In andere jaren waren aardappelen niet de beste leerlingen van de klas, en ook in 2018 worden de hoogste residu’s in die teelt gemeten. Opvallend: de wintergranen scoren ook nog niet zo goed. Mogelijks kan een tijdig ingezaaide groenbedekker wel nog het verschil maken.

 

> Moet jij een of meerdere nitraatresidubepalingen doen op jouw percelen? Wacht dan niet langer: neem nu al contact op met het labo van Inagro of jouw staalnemer. - lees meer in dit nieuwsbericht.


20181004nitraatresidu.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting