In Vlaanderen zijn heel wat grootschalige agrarische en industriële biogasinstallaties opgestart in 2007 en 2008. Dat betekent dat er aan de initiële tienjarige steunperiode een einde komt. Voor pocketvergisters staat dit pas op de agenda in 2021/2022. Heeft de installatie echter een startdatum vóór 2013, dan is er een verlenging van de steunperiode via groenestroomcertificaten (GSC) mogelijk. Er zijn twee types verlengingen. 

 
Verlenging steunperiode voor pocketvergisters

Op basis van het aantal vollasturen
Zodra de tienjarige steunperiode afgelopen is, zal het Vlaams Energieagentschap (VEA) automatisch een brief versturen met een berekening van de GSC-restwaarden. De GSC-restwaarde is het aantal certificaten dat niet verkregen werd door stilstand van de installatie. De installatie komt in aanmerking voor verlenging van de steunperiode als het verschil tussen het vooropgestelde aantal vollasturen (7200 u) en het aantal toegekende GSC minstens 5 % bedraagt. Daarop moet de uitbater van een kleinschalige biogasinstallatie een tekstuele verklaring schrijven waarom de vollasturen niet behaald werden. Op basis van die verklaring zal het VEA de verlenging al dan niet goedkeuren. Zo kunnen dus de nog niet verkregen certificaten toch verkregen worden.

Opgelet! Is de afwijking groter dan 33 %, dan moet de afwijking gestaafd worden met facturen, contracten en eventueel foto's. Het is dus belangrijk nu al facturen bij te houden van aanpassingen aan de installatie.  

Op basis van specifieke bandingfactor
De verlenging op basis van specifieke bandingfactor volgt na verlenging op basis van het aantal vollasturen, of wanneer de verlenging op basis van het aantal vollasturen niet goedgekeurd werd.

In de huidige regelgeving is er nog een specifieke verlenging mogelijk van vijf jaar via een specifieke bandingfactor. Die kan tweemaal aangevraagd worden. De bandingfactor wordt bedrijfsspecifiek bepaald.  
Het VEA heeft ook plannen om de procedure aan te passen voor installaties met een vermogen kleiner dan 10 kW. Wat de aanpassing inhoudt, is nog niet gekend. Installaties met een vermogen groter dan 10 kW zullen zeker gebruik kunnen maken van de verlenging.  
 


Meer info 

Online stelt het VEA ook een cursus ter beschikking over de verlengingen. 
Bij verdere vragen kan je altijd terecht bij Biogas-E via 056 24 12 63, sam.tessens@biogas-e.be of mieke.decorte@biogas-e.be. 


Het  project Pocket Power wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, AB Milieusystemen, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.
Het project Pocketboer wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. www.vlaanderen.be/pdpo.
vlaioago.jpg
elpoeu.jpg

Blog2018099BiogasE.jpg
Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen