Op dinsdag 25 september gaat het lanceringsmoment van het project Transaé door. We begeleiden landbouwers die agro-ecologische maatregelen toepassen en verspreiden die kennis naar het brede landbouwpubliek. In het project ligt de focus op een gezonde bodem en autonome voederproductie.

Agro-ecologie en een gezonde bodem gaan hand in hand

Bij agro-ecologie wordt geprobeerd om een zo hoog mogelijke opbrengst te behalen met zo weinig mogelijk input. In het project Transaé gaan we dieper in op agro-ecologische maatregelen. Daarbij schuiven we twee thema’s naar voor om het overzicht te bewaren. Enerzijds werken we rond goed bodembeheer en anderzijds rond autonome voederproductie.

In Vlaanderen stellen we twee "pioniersgroepen" samen, een voor bodem en een voor voederproductie. Die pioniers worden dan verder begeleid en krijgen de kans om hun ervaringen uit te wisselen. De uitwisseling gebeurt binnen de groepen, maar ook met groepen uit Wallonië en Frankrijk. Zo kunnen ook inzichten uit andere regio’s hier benut worden.

Dit project wordt officieel op gang getrokken op 25 september in Guînes, Frankrijk. Op dat lanceringsmoment krijg je de kans om getuigenissen te horen van pioniers uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. In de namiddag brengen we een bezoek aan het landbouwbedrijf van Marc Lefebvre. Daar gaan workshops door over niet-kerende bodembewerking, groenbedekkers en agro-forestry.

 

2018-09-13-ML-transaefoto.PNG

Deelnemen aan deze startdag is gratis, maar inschrijven is verplicht. Bekijk ook het gedetailleerde programma van het lanceringsmoment.

 

2018-09-13-ML-transaelogodef.jpg