Landbouwers krijgen nog tot eind 2018 de kans om hun 1-meter teeltvrije zone te bewerken om er een gepast mengsel in te zaaien. Na 2018 is het niet meer algemeen toegelaten om de 1-meter teeltvrije zone te bewerken. We zetten de do's en don'ts op een rijtje.

2018, laatste kans om 1-meter teeltvrije zone te bewerken

2018 is het laatste jaar waarin de landbouwers nog de kans krijgen om de 1-meter teeltvrije zone te bewerken om er een gepast mengsel op te zaaien (bijvoorbeeld gras of graskruiden). Na 2018 zal dat niet meer algemeen toegelaten zijn. Als je na 2018 grondbewerkingen wil uitvoeren, dan zal je toelating moeten vragen aan de overheid.


Inzaaien: waarom en wat?
De 1-meter teeltvrije zone braak laten is geen goed idee. Onkruiden krijgen dan namelijk vrij spel, met alle gevolgen van dien voor de toekomst. Een traag groeiend gras(kruiden)mengsel inzaaien op de 1-meter teeltvrije zone zorgt ervoor dat onkruiden minder kans krijgen en dat het beheer gemakkelijker is.

Een mengsel inzaaien en het vervolgens niet beheren is ook geen optie. Door de 1-meter teeltvrije zone niet te beheren krijgen je een verruiging van de rand, met ongewenste onkruidgroei als gevolg. Door de akkerrand te beheren krijgen je na verloop van tijd een stabiele grasvegetatie die makkelijk te onderhouden is, zonder onkruiden. Nu wat tijd investeren in de akkerrand kan problemen in de toekomst dus vermijden.


Praktisch aanpakken
Een meter inzaaien is in de praktijk niet eenvoudig. Daarom wordt de akkerrand vaak aangelegd tijdens de zaai van de groenbedekker in het najaar. In het voorjaar wordt de groenbedekker dan ondergewerkt, maar blijft de 1-meter teeltvrije zone onaangeroerd.


1-meter teeltvrije zone en EAG
Wil je deze zone ook gebruiken in de EAG-aangifte? Let dan op volgende elementen:

 • Langs waterlopen, -vlakken en -lijnen
 • Grenzend aan bouwland
 • Breedte maximum 1 meter, gemeten vanaf de bovenste knik van de talud
 • Begroeiing:
  • Spontaan ontwikkelde vegetatie
  • Fauna- of bloemenmengsel
  • Gras (onderscheidbaar bij tijdelijk grasland)
 • Geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • Geen bemesting
 • Geen landbouwkundige teelt
 • In eigen gebruik van 1 januari tot 31 december
 


Meer info
> Lees meer over de 1-meter teeltvrije strook en akkerrand.
> Of contacteer Tom Van Nieuwenhove via 051 27 33 92 of tom.vannieuwenhove@inagro.be.

Randenmaaier banner .jpg

2018-30-ML-randenmaaierlogo.PNG