September is begonnen. Het einde van het jaar begint te naderen. Teelten worden geoogst en groenbedekkers worden gezaaid. Dit is het moment om de akkerranden een opfrisbeurt te geven. Maar waar geldt wat? En hoe voer je het onderhoud best uit?. De randenmaaier kan je helpen.

Maaien na de oogst!

Wat zegt de wetgeving?
Er zijn een aantal afstandsregels waarmee de landbouwer rekening moet houden.

  • Zo is er de veel besproken 1-meter teeltvrije zone. In die zone is het niet toegelaten om de bodem te bewerken, gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, mest toe te dienen of een gewas te telen.
  • Daarnaast is er ook de 5-meter bemestingsvrije zone. In die zone is het niet toegelaten om meststoffen van gelijk welke aard te gebruiken.
  • Ook is er een minimum bufferzone van kracht van 1 meter bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De effectieve bufferzone die dient te worden gerespecteerd is afhankelijk van het gebruikte product, de gebruikte spuitmachine en de driftreducerende technieken die worden toegepast. De bufferzones kan je raadplegen op fytoweb of via de gewasbeschermingsapp van Inagro.

Maar hoe kan je de oevers langs waterlopen dan wel onderhouden?
Geen onderhoud is niet aan de orde, omdat de randen dan verruigen met ongewenste onkruid- en struikgroei tot gevolg. Maaien met afvoer is de enige oplossing die op termijn zorgt voor een goed ontwikkelende vegetatie zonder probleemonkruiden.

Maar niet iedereen heeft een maaier die geschikt is om dergelijke werkzaamheden uit te voeren. In het LEADER-project ‘De randenmaaier samen aan de slag’ willen we een oplossing bieden voor bewoners in het buitengebied en voor landbouwers. De maaiwerkzaamheden kunnen gebeuren met onze aangepaste klepelmaaier.

De randenmaaier is niet alleen geschikt voor onderhoud van randen langs waterlopen, maar ook voor bosranden, dreven en randen tussen percelen of langs grachten. Afhankelijk van de teelt kan de maaier op smalle of brede wielen geplaatst worden, zodat we hem het hele jaar door kunnen gebruiken.

Kostprijs?
Tijdens de duur van het project is de kostprijs voor gebruik van de randenmaaier beperkt, namelijk 40 euro per uur. Die prijs omvat alle kosten voor de maaier, tractor en de bediening ervan. Daarnaast betaal je ook een aanrijvergoeding van 15 euro per dossier.

De machine is speciaal ontwikkeld voor dergelijke werkzaamheden en kan in een uur tijd heel wat meters maaien. Zo hebben we begin juni de randen van 15 ha maïsland (op 8 percelen) gemaaid. Er waren bijna geen hindernissen aanwezig, dus konden we vlot doorrijden aan 2 tot 3 km/ uur. De maaibeurt duurde 3,5 uur. Voor slechts 155 euro zijn de randen van de 15 ha maïsland van deze landbouwer opnieuw proper.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd om de maaier in te zetten om jouw randen te onderhouden? Neem dan contact op met

Of schrijf in via www.randenmaaier.be.


Randenmaaier banner .jpg

2017-07-18-ML-randenmaaierlogobanner.PNG