Op 4 en 5 september 2018 vindt het koolcongres plaats: “Kolen, een teelt met toekomst”.  De academische zittingen op 4 september hebben plaats in Brugge, in het Provinciehuis ‘Boeverbos’. Op 5 september zijn begeleide rondritten bij landbouwbedrijven ingericht en heb je ook de kans om een groenteverwerkend bedrijf en/of Inagro te bezoeken. Het congres focust op onderzoek, productie, innovatie en marketing van verschillende koolgewassen. Daarnaast is dit ook een gelegenheid om informatie en trends uit te wisselen en een uitgebreide netwerking te handhaven.      

Kolen, een teelt met toekomst!

Dag 1: dinsdag 4 september 2018-academisch congres      
Tijdens dit congres komen verschillende sprekers van zowel afzet, overheid, onderzoek en veredeling aan bod.
Klik hier voor het volledige programma.

Dag 2: woensdag 5 september 2018      
De tweede congresdag bestaat uit bezoeken aan diverse West-Vlaamse koolbedrijven, afwisselend met een bezoek aan het proefcentrum Inagro en groenteverwerkend bedrijf Greenyard Frozen. De bussen vertrekken vanuit de REO Veiling.
De 4 bussen maken een rondrit naar een 4-tal bedrijven. Eén internationale bus, twee bussen met focus op kolen geteeld voor verse markt en een bus met focus op industrie. Bij inschrijven kan een voorkeur voor industrie of verse markt meegegeven worden.       

Klik hier voor het volledige programma.


Wat heeft Inagro te vertellen?
-Op het bedrijf Pieter Vandooren, omgeschakeld naar bio, gaan we wat dieper in op het aspect bodem. Franky Coopman legt je het project ‘levende bodem’ uit en welke parameters er belangrijk zijn om een goede bodem te hebben én te onderhouden. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op het gebruik van afdekkingsmaterialen in de bioteelt om  plagen onder controle te houden. Mechanische onkruidbestrijding komt er ook aan bod, waarbij verschillende machines worden toegelicht. Verder zal ook een woordje uitleg gegeven worden over het gebruik van vaste rijpaden.

-Op het bedrijf van Bart en Hubert Boudry in Kemmel zal een woordje uitleg gegeven worden over precisielandbouw, meer bepaald over gewassensing waar allerlei factoren van gewasstand kunnen worden gemeten m.b.v. sensoren of drones. Als het weer het toelaat, zal ook een vlucht met de drone worden uitgevoerd. Verder wordt het systeem van waarnemingen en waarschuwingen in koolgewassen toegelicht.


-Op Inagro zelf zullen verschillende proeven te bezichtigen zijn. Verschillende rassenproeven, gewasbeschermingsproeven, maar ook alternatieve koolgewassen zullen te bezichtigen zijn.