In het Interreg V FWVL-project ECOPAD werkt Inagro samen met zes andere partners rond de principes van geïntegreerde bestrijding. Het onderzoek wordt uitgebreid toegelicht in de derde nieuwsbrief. In deze blog vind je alvast een korte bloemlezing.      

Uit het gevoerde onderzoek blijkt dat een transparante vangval het meest effectief is om Drosophila suzukii fruitvliegen weg te vangen. Ook konden verschillende bloemen uit een bloemenrand geselecteerd worden op aantrekking van nuttige insecten. We kwamen ook meer te weten over het voorkomen en de beheersing van de preimineervlieg, want door de grensoverschrijdende samenwerking ontstaat een interessante kennisuitwisseling.     

 
Resultaten ECOPAD - monitoring en beheersing fruitvlieg, trips en preimineervlieg

Fruitvlieglarven in aardbei beheersen        

Drosophila suzukii zorgt de laatste jaren voor een grote bekommernis op veel fruitteeltbedrijven. Via monitoring in de omgeving van aardbeipercelen worden de vluchten van de vliegjes opgevolgd. Uit een studie naar de kleur van vangvallen blijkt dat een transparante fles méér wegvangt in vergelijking met doorschijnende rode of groene kleuren.  

Effect van bloemenmengsel op tripsen       

Ook tripsen zijn een blijvend probleem in de aardbeienteelt. Met biodiversiteitsstudies werden plantensoorten geselecteerd op basis van hun aantrekkelijkheid voor nuttige insecten die tripsen kunnen aanpakken. Op basis van de resultaten in 2017 werd een nieuw mengsel samengesteld voor het inzaaien in 2018 met de soorten boekweit, gele ganzenbloem, korenbloem, wilde peen en duizendblad.      

Monitoring en onderzoek preimineervlieg     

Door data samen te brengen zien we dat de directe waarneming met vangplaten in Vlaanderen het verloop van de vlucht en populatie relatief goed weerspiegelt. In Frankrijk wordt vooral indirect gemonitord door naar de voedingsstippen te kijken. Hiermee kan de vlucht in het voorjaar en najaar worden gedetecteerd. Deze indirecte monitoringstechniek geeft wel wat vals positieven bleek uit de data in Vlaanderen.         

Figuur_vluchten_2017.png  
Uitgebreid verslag in de derde nieuwsbrief 

Twee keer per jaar verschijnt een ECOPAD-nieuwsbrief. In de derde editie brengen we uitgebreid verslag uit van de proeven en de proefresultaten. Alle nuttige info voor jou als teler zal uiteraard ook verspreid en toegelicht worden op diverse bezoek- en studiemomenten..     

> Meer info? Raadpleeg www.ecopad.be.        

Project gerealiseerd met de financiële steun van:              

Interreglogoecopad.jpgfinanciersecopad.png
Partners:    

partnersecopad.png