Sinds kort zijn er 2 herbiciden toegevoegd aan de lijst van toegelaten middelen in sojateelt, dankzij de inspanningen van Inagro. Dit kan een extra stimulans zijn om soja te integreren in de rotatie.  

 
Nieuwe erkenningen voor soja

Het aantal toegelaten middelen in soja komt na deze erkenningen op 7:  

Erkendemiddelensojajuli2018.jpg
Wat zeker nog ontbreekt in deze lijst, is een fungicide die soja bij bloei kan beschermen tegen aantasting van Sclerotinia. Inagro heeft hiervoor ondertussen al een dossier ingediend bij de FOD. Het is dus uitkijken naar de beslissing van het erkenningscomité.

Waarom soja?  

Soja heeft een interessante nutriëntensamensteling voor voeding, maar ook voor de industrie. De boon wordt verwerkt tot olie (20%) en meel (80%). De olie wordt gebruikt in bv. sojadrinks, en de industrie kan dit verwerken tot zeep, verf, smeermiddelen,…. Het meel, of schroot, gaat voornamelijk naar diervoeding, als belangrijke eiwitbron.  

Terug van (lang) weg geweest!

De teelt en consumptie van sojabonen in Europa is niet helemaal nieuw. Al in de jaren 1700 werden de eerste bonen geoogst in onze contreien. Het bleef echter steeds een curiositeit. Eén van de grote pioniers in het soja-onderzoek was Friedrich Haberlandt, die sojabonen voorstelde op de wereldtentoonstelling van 1873, in Wenen. Enkele jaren later publiceerde hij zijn boek “Die Sojabohne”, waarin alle aspecten van de teelt worden beschreven. De laatste jaren is de teelt in de Donauregio (Oostenrijk, Hongarije, Italië, Servië, Oekraïne, Roemenië) uitgegroeid tot een vaste waarde in de teeltrotatie.

friederichhaberlandtsojabohne-collage.jpg

Meer info

In het VLAIO-project: “Introductie van sojateelt in Vlaanderen” is er een teeltbrochure opgesteld door Inagro samen met de partners ILVO en KU Leuven (zie bijlage). Je kan er meer uitleg vinden over rassenkeuze, bemesting, inoculatie, onkruidbestrijding,…

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Gewasbescherming