Onze gewassen worden momenteel blootgesteld aan een aanhoudende droogte. Om een zo optimaal mogelijke inzet van water, arbeid en energie te garanderen geven we je een aantal tips. Bloemkool, prei, aardbei, witloof en biologische teelten komen aan bod. We geven ook een algemene tip over gewasbescherming. Heb je vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!

Droogte blijft voorlopig nog aanhouden

Bloemkool
Bloemkool beregenen heeft vooral effect in de fase van de koolvorming. Maar wie straks moet planten in droge omstandigheden houdt best rekening met volgende zaken:

  • Laat de grond zeker niet verder uitdrogen en laat zo weinig mogelijk tijd tussen de grondbewerkingen na ploegen en voor planten.
  • Druk de grond voor het planten goed dicht met een vaste rol.
  • Voor wie plant op verse grond kan het nog lukken om de planten te laten weggroeien zonder beregening.

Telers die nu bloemkool tweede vrucht planten in een uitgedroogde bodem moeten de eerste week nauwlettend in de gaten houden of de planten aanslaan.

  • Het is belangrijk dat de plantjes niet opdrogen.
  • Plant ook voldoende diep en zorg ervoor dat de planten zelf goed aangedrukt worden.
  • Als je niet kan beregenen, dan is aangieten zeker aanbevolen.
  • Hou er ook rekening mee dat er nog veel N in de bodem aanwezig zal zijn afkomstig van de eerste vrucht. Pas daarom rijenbemesting toe aan beperkte dosis.

Vragen? Contacteer Tine Maes via tine.maes@inagro.be of 051 27 33 17.

 
Prei
INA_5501_LR.jpgGeef de voorkeur aan prei ponsen gevolgd door aangieten met veel water. Wie in deze droge omstandigheden met een Gregoire plant, riskeert een slechte weggroei van de preiplanten. Bij die plantmethode worden de planten vooral bovengronds aangedrukt, waardoor er onvoldoende contact is tussen de wortels en de bodemdeeltjes.
 
Wie nog over water beschikt kan irrigeren om de wortels beter vast te laten groeien in de bodem. Maar hou er dan wel rekening mee dat het water zeker 15 cm diep in de bodem moet raken. Geef daarom voldoende grote hoeveelheden per irrigatiebeurt, zodat het water goed in de bodem kan dringen. 15 l/m² tot 20 l/m² is ideaal.

 

Vragen? Contacteer Tine Maes via tine.maes@inagro.be of 051 27 33 17.

Aardbei
De laatste zomerteelten of najaarsteelten die opgeplant worden, kunnen in de problemen komen door watergebrek. Wie over water kan beschikken, vult de bassins best aan. Een wateranalyse laten uitvoeren is aangeraden, want een hoog siliciumgehalte in het water kan leiden tot albinisme.

De eerste stekken voor het plantgoed van 2019 komen nu op de trayvelden. Een goede beregening is onontbeerlijk tijdens de opkweek van het plantgoed. Tijdens de inworteling van de stekken moet de grond continu bevochtigd worden. Enkele stevige buien zijn voor de aardbeitelers dan ook meer dan welkom.
 
Vragen? Contacteer Simon Craeye via simon.craeye@inagro.be of 051 27 33 01.
 
 
Biologische teelt
Op het proefbedrijf biologische landbouw wordt sinds drie jaar niet meer geploegd. Door de grond in het voorjaar oppervlakkig te bewerken, vermijden we dat de diepe grondlaag uitdroogt. Enkel de toplaag droogt dan verder uit. De onderliggende vochtige bodem blijft toegedekt, wat verdamping vanuit capillaire werking verhindert.
 
Tegelijk komt het belang van een goede bodemvruchtbaarheid naar voor. Een goede bodemstructuur en een hoog organische stofgehalte vergroten het waterbergende vermogen van de grond en de intensiteit van de beworteling van het gewas.

Mechanische onkruidbestrijding vergt voortdurend aandacht. Ook op dat vlak moeten we kort op de bal blijven spelen. Ondanks het droge weer blijven we vooral op jonge gewassen intensief eggen of schoffelen. In de verse grond kiemt meteen na het planten ook heel wat onkruid. Met de wiedeg is nu goed werk mogelijk op onkruiden in kiemblad.
 
Vragen? Contacteer Lieven Delanote via lieven.delanote@inagro.be of 051 27 32 50.
 
 
Witloof
De aanhoudende droogte van de afgelopen weken heeft uiteraard ook gevolgen voor de groei van het witloof. Er is te weinig vocht beschikbaar, waardoor de groei stilvalt.

Bovendien is er een enorme druk van houtduiven die massaal aanwezig zijn en de jonge blaadjes afeten, iets wat vorig seizoen rond deze periode veel minder het geval was. Een late zaai, in combinatie met de droogte van dit seizoen, zorgen ervoor dat de witloofplanten veelal nog een ondiep wortelgestel hebben.  Daardoor trekken duiven de jonge planten ook soms uit. Door de droogte is er ook onvoldoende groei, waardoor aangevreten witloofplantjes zich moeilijk kunnen herstellen.
 
Vragen? Contacteer Peter Maenhout via peter.maenhout@inagro.be of 051 14 03 16.
 

Algemeen gewasbescherming
Hou er rekening mee dat gewasbeschermingsmiddelen - afhankelijk van het type dat je gebruikt - bij droogte een minder goede werking kunnen vertonen. Ze worden namelijk niet of minder goed opgenomen in de plant.
 
 
 
Heb je vragen over water? Contacteer Dominique Huits via dominique.huits@inagro.be of 051 27 33 88.