De afgelopen weken viel er weinig tot geen neerslag in onze regio. Ook de komende dagen dreigt het droog te blijven. Heeft het zin om N bij te bemesten? We geven alvast enkele richtlijnen mee voor de voornaamste teelten, namelijk aardappelen, bloemkool en prei.

Stikstof bijbemesten bij droogte?

Aardappelen
Een hele reeks aardappelpercelen werd de afgelopen weken bemonsterd. Veel van die percelen kregen in het voorjaar maar 70 % van de totale geadviseerde N-gift. Uit recente grondanalyse blijkt dat bijna ieder perceel een voldoende hoge bodemvoorraad N bevat en er zeker geen bijbemesting met N nodig is. Bij vochtopname door de planten zal die bodemvoorraad N opgenomen kunnen worden. Bladvoeding kan momenteel slechts beperkt oplossing bieden, omdat de N-opname via het blad met de huidige weersomstandigheden minimaal is.

 

Bloemkool
In 2016 veroorzaakten proeven met bladvoeding bij bloemkool telkens verbranding door het grote bladoppervlak. Meststofkorrels strooien in bloemkolen heeft ook weinig zin, omdat de korrels nauwelijks zullen oplossen in de droge bodems, tenzij je kan beregenen. De enige meststof die vlot zal oplossen bij een kleine vochthoeveelheid, is kalknitraat. Er moet dan wel vocht aanwezig zijn.

 

Prei
Prei neemt in de eerste zes weken na planten weinig stikstof op. Als je drijfmest als basisbemesting toediende, dan is er vaak een bodemvoorraad N aanwezig. Zo kan de prei voorlopig nog verder. Prei kan voorlopig nog wat tegen de droogte, maar de groei zal wel stilvallen. De groeiachterstand zal het gewas later inhalen, als het regent.

 

Wat met mineralisatie?
Bij deze droogte valt ook de vrijstelling van N uit bodemorganische stof via mineralisatie nagenoeg stil. Wanneer de bodem bij neerslag terug vochtig wordt, zal er een explosie van N-vrijstelling zijn. Ook wanneer je beregent kan je ook veel N-vrijstelling via mineralisatie hebben.Verplichte grondstalen op groentepercelen
Zeker op groentepercelen is het aangewezen om nu het verplichte N-dieptestaal voor de mestbank te laten nemen. Doe daarvoor een beroep op de erkende staalnemers van Inagro!

Neem contact op met het labo via 051 27 33 30 of info.labo@inagro.be om een staalname in te plannen.


Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting