In een vorig nieuwsbericht kon je al lezen hoe het CVBB de rode MAP-meetpunten en de waterloop bemonstert om de oorzaak van nitraatoverschrijding te achterhalen. Welnu, het CVBB heeft zeven verschillende mogelijke verklaringen vastgesteld voor de nitraatoverschrijdingen. Koploper is de huidige landbouwactiviteit, die de waterlopen met nitraten aanrijkt via het drainagewater, gevolgd door nitraatrijke bronnen.

Landbouwpraktijken kleuren MAP-meetpunten rood (rapport CVBB - deel 2)

Door over de jaren heen veel metingen uit te voeren, verspreid langs de waterlopen, hebben de CVBB-medewerkers een unieke terreinkennis en zijn ze in staat mogelijke oorzaken van nitraatoverschrijdingen aan het MAP-meetpunt toe te kennen.    


Dit zijn de zeven vermoedelijke oorzaken, geordend volgens belang:
(1 komt het vaakst voor, 7 het minst)

  1. landbouwpraktijken via kunstmatige (versnelde) drainage
  2. landbouwpraktijken via natuurlijke (tragere) drainage
  3. nitraatrijke bronnen: aanrijking van het oppervlaktewater door nitraatrijk grondwater met ongekende oorsprong
  4. lozing door serres
  5. overvloedige neerslag: hevige regenbuien
  6. niet-landbouwinvloed: industrie, overstorten, woningen
  7. onbekend


Geïnteresseerd in meer? Wil je weten hoe we elke oorzaak aanpakken? Klik dan door naar de CVBB-website.

 

> Lees ook het eerste nieuwsbericht in deze reeks.