Op vrijdag 15 juni ging de demonstratie akkerranden en bufferstroken door op het voetbalplein van Nieuwestede. 45 geïnteresseerden kwam kennis verzamelen over het beheer van de 1-meter teeltvrije zone. Ze ontdekten ook wat ze met de 5-meter bemestingsvrije kunnen aanvangen. Ook het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, driftreducerende technieken, beheersovereenkomsten en drones in de landbouw kwamen uitvoerig aan bod.

Demonstratie randenmaaiers lokt mooi aantal landbouwers

Drones in landbouw(onderzoek)
Jonathan Van Beek en Pieter Vanhee van Inagro beten de spits. Ze gaven toelichting bij de mogelijke toepassingen van drones in de landbouw én in onderzoek. Zo zou het in de toekomst mogelijk moeten zijn om gewassen via dronebeelden bij te sturen. Deze technieken zijn beter gekend als "precisielandbouw" of "smartfarming".

 

2018-06-21-ML-dronebeelden.PNG

Persoonlijke bescherming
Dirk Baets van Bayer kwam een praktische toelichting geven over persoonlijke beschermingsmiddelen. Deelnemers leerden hoe ze zich best kunnen beschermen en konden met eigen ogen zien waarom het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zo belangrijk is.

> Bekijk de presentatie die Dirk gaf terug.

 

Beheerovereenkomsten in functie van wetgeving akkerranden en bufferstroken
Katrien Neudt van VLM gaf toelichtingen bij de mogelijkheden om beheerovereenkomsten in te zetten om aan de wetgeving rond akkerranden en bufferstroken te voldoen. De beheerovereenkomsten akkerranden en beheerovereenkomsten akkervogels bieden de beste mogelijkheden. Meer informatie over die beheersovereenkomsten vind je op de website van de Vlaamse landmaatschappij.


Randen maaien
Tom Van Nieuwenhove van Inagro gaf meer duiding bij de werking van een randenmaaier met afvoer. Daarnaast bracht hij een korte toelichting bij de huidige wetgeving om zo wat onduidelijkheden rond de perceelranden weg te werken. Zo is het niet toegestaan om de rand te behandelen met de volleveldspuit. Ook de plaatselijke behandeling van akkerdistel is niet meer toegelaten.

Naast de wetgeving die van toepassing is op de 1-meterstrook kwamen ook de wetgeving rond de minimale afstand voor gewasbeschermingsmiddelen en de minimale afstand voor het uitspreiden van meststoffen aan bod. Zo moet je minimum 1 meter afstand houden van de taludinsteek met gewasbeschermingsmiddelen. De juiste afstand die je moet bewaren tot de waterloop is afhankelijk van de teelt, het gebruikte product en de driftreductie van de spuitdoppen. Voor bemesting is de minimale afstand tot de beek 5 meter, zowel voor dierlijke mest als voor kunstmest en andere meststoffen (vb. compost). Voor grondbewerkingen moet je een minimale afstand van 1 meter respecteren, gerekend van de taludinsteek.

> Meer informatie over de huidige wetgeving.

 

Driftreducerende doppen
Aanvullend op de afstandsregels langs waterlopen gaf Ellen Pauwelyn van Inagro een toelichting over driftreducerende technieken en konden de landbouwers met eigen ogen zien wat het effect op de driftreductie was voor verschillende types van doppen. Voor meer informatie over gewasbeschermingsmiddelen en drift reductie neem een kijkje op Fytoweb of maak gebruik van onze gewasbeschermingsapp.


Voor meer informatie:
Tom Van Nieuwenhove
T 051 27 33 92
E tom.vannieuwenhove@inagro.be

2018-06-13-ML-randenmaaierbanner.jpg