(Biologische) telers zetten steeds vaker de ploeg aan de kant en kiezen voor niet-kerende grondbewerking. Dat is goed voor de bodem en het bodemleven. Maar er zijn ook heel wat uitdagingen verbonden aan niet-kerende grondbewerking. In de biologische landbouw in Nederland is de ‘ekoploeg’ een nieuwe hype. Rotoreg in front, 8 schaar achteraan, 125 pK... je ontdekt de Ovlac ekoploeg komende woensdag in primeur op de Biovelddag.

 
Ovlac ekoploeg in primeur op Biovelddag 27 juni

Een goede bodemvruchtbaarheid is de zorg van elke boer. Daarom kiezen biologische telers steeds vaker voor niet-kerende grondbewerking. De voorbije jaren is daarin veel ervaring opgebouwd. Ook Inagro werkt sinds 3 jaar niet-kerend op het proefbedrijf voor biologische landbouw.

Toch botsen biologische telers ook op meerdere knelpunten. Het is lastig om grasklaver, groenbemesters en overwinterende onkruiden als straatgras en vogelmuur in het voorjaar voldoende te vernietigen voor een vroege volgteelt. Als het lukt, zijn vaak meerdere bewerkingen nodig. Bij fijnzadige gewassen verstoren gewasresten het egale zaaiwerk.  

 

Ekoploeg terug van weggeweest
Toen nog met het paard werd geploegd, bedroeg de ploegdiepte 10 à 15 cm. Ploegen was toen de enige optie om een mooi zaaibed te bekomen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het paard werd vervangen door een tractor.

De traditie van ploegen bleef. De tractoren en de ploegen werden de voorbije decennia fors groter. De ploegvoor werd dieper, met de gekende nadelen tot gevolg, zoals ploegzool, inkuileffect organisch materiaal, bodemleven op zijn kop en hoog brandstofverbruik.

Eind vorige eeuw kwam er vooral in Nederland een tegenbeweging. Rumpstadt introduceerde toen voor het eerst de ‘ekoploeg’, maar die kende weinig succes. Ondertussen is de techniek verder geëvolueerd en op punt gezet. Dankzij RTK-GPS kan er ook zonder probleem ‘bovenover’ worden gereden met perfecte aansluiting van de ploegvoren. In biologisch Nederland is de ekoploeg een nieuwe hype.

 

Ekoploeg biedt voordelen
De combinatie van ondiep (10 à 15 cm) en 'bovenover' ploegen in het voorjaar heeft een aantal voordelen:

  • doordat er niet in de voor wordt gereden, is er minder kans op ondergrond verdichting en ploegzoolvorming;
  • groenbemesters en organische bemesting worden ondiep ondergewerkt en komen in een optimaal milieu voor omzetting (vocht, zuurstof, wortelomgeving,…);
  • het bodemleven wordt maar weinig verstoord;
  • een ‘clean’ zaaibed is mogelijk;
  • en het kost fors minder energie en trekkracht dan klassiek ploegen.

Verdere praktijkervaring moet uitwijzen hoe die voordelen uitpakken in de praktijk.  

 

Ovlac ekoploeg in Vlaamse première op Biovelddag Inagro
De Ovlac ekoploeg is een Spaanse ploeg die de voorbije jaren door het bedrijf Koeckhoven uit Nederland onder handen werd genomen en werd aangepast naar onze bodemomstandigheden en ondiep werk. Koeckhoven is daarmee één van de aanjagers van de huidige hype van ekoploegen in Nederland. Op 27 juni steekt Koeckhoven de grens over en zien we de Ovlac ekoploeg in Vlaamse première op de biovelddag van Inagro.

 

> Wil je ook kennismaken met de Ovlac ekoploeg? Kom dan een kijkje nemen tijdens de Biovelddag op woensdag 27 juni. Bekijk het agendapunt voor alle praktische info!

 

Meer info:
Lieven Delanote
lieven.delanote@inagro.be
051 27 32 50