graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
Trial Version, Powered By DNNGo
Mengsel groenbedekkers zaaien in kader van EAG?

Op een groot aantal percelen is het hoofdgewas geoogst. Die velden komen nu dus weer vrij. Het is de aangewezen periode om een groenbedekker in te zaaien. Voor vergroening moet een mengsel worden ingezaaid. In de andere gevallen kan je ervoor kiezen om één soort groenbedekker in te zaaien.

Bemesting voor jouw volgteelt

Spinazie maaien, bloemkool oogsten… de eerste oogstwerkzaamheden zijn al achter de rug. Ook de oogst van vroege aardappelen staat voor de deur. Een analyse na de teelt van de stikstofvoorraad in de bodem kan een correct beeld geven voor de bemesting van een eventuele volgteelt.

Evaluatie MAP-meetpunten

Op 30 juni is het meetjaar 2015-2016 afgesloten. Nu evalueert de VMM alle metingen van de MAP-meetpunten en beslist het welke meetpunten groen of rood blijven/worden. Wat verwachten we voor West-Vlaanderen?

Actueel: Hoge insectendruk op sommige percelen

Door het warme en droge weer van de voorbije twee weken is de ontwikkelingscyclus van de meeste insecten ingekort. Het is belangrijk om de insectendruk op alle percelen in de gaten te houden en tijdig in te grijpen waar nodig.

Winnaars krasactie 100% West-Vlaams bekend

Maar liefst 12 600 kraslotjes werden uitgedeeld tijdens de krasactie van 100% West-Vlaams. Afgelopen maand kon elke klant bij 22 deelnemende West-Vlaamse hoeve- en streekwinkels een kraslot ontvangen. Heel wat deelnemers vielen in de prijzen, maar Emiel Slosse uit Beselare ging met de hoofdprijs lopen.

Kleine diertjes met grote kansen

Door de groeiende interesse in de kweek van insecten, krijgt Inagro daarover regelmatig vragen vanuit de primaire sector. Om die nieuwe vragen te kunnen beantwoorden, kweken we zelf meelwormen (Tenebrio molitor) voor onderzoeksdoeleinden. Voornamelijk de opschaling en automatisatie van de kweek staan hoog op de agenda.

Kick off: Pocket Power schiet uit de startblokken

Pocketvergisting lijkt een interessante klimaatmaatregel te zijn om broeikasgasemissies binnen de veehouderij in de toekomst te verlagen. Hoe verser de mest is die uit de stal wordt afgevoerd, hoe minder broeikasgassen er zullen vrijkomen. Hoeveel minder precies? En… kunnen we ook op kleine schaal energie halen uit andere reststromen, zoals varkensmest of groenteresten? Samen met de sector zoeken Inagro en UGent het uit in het project "Pocket Power". Op 21 september gaan we van start tijdens een interactieve kick off. Jij komt toch ook?

 

 

Na een nat voorjaar is het nu tijd om te irrigeren

Ondanks de vele neerslag van de afgelopen weken wordt het nu terug te droog voor veel gewassen, zeker omdat veel planten niet voldoende diep geworteld zijn door het natte voorjaar. Het optimale irrigatietijdstip is niet alleen afhankelijk van de bodemsoort, maar ook van de teelt en van het groeistadium van het gewas. Bloemkool beregenen heeft bijvoorbeeld vooral effect in de fase van de koolvorming.

Vergeet je steunaanvraag voor agroforestry niet!

Landbouwers kunnen binnenkort weer subsidie aanvragen voor agroforestry of boslandbouw. Voor dit landbouwsysteem, waarbij bomenteelt en landbouwgewassen of dieren worden gecombineerd op eenzelfde perceel, kan de landbouwer tot maximaal 80% steun ontvangen voor aanplant van de bomen. Aanmelding van geïnteresseerde landbouwers is noodzakelijk! Dat kan via het e-loket tot uiterlijk 23 september 2016.

Grote opbrengstverschillen bij erwtenoogst

De extreme weersomstandigheden van dit voorjaar veroorzaken enorme verschillen in de erwtenopbrengst. Naast de verschillen tussen de verschillende cultivars zien we dit jaar ook grote verschillen bij eenzelfde cultivar, naargelang het perceel.

Er zijn geen items om te tonen.
27.06.16 - Rode klaver - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in de teelt van vlinderbloemigen en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die rode klaver wensen te telen.

27.06.16 - LUZERNE - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in deze teelt en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die luzerne wensen te telen.

06.06.16 - Brochure Ziekten en plagen nuttige insecten: in tarwe en gerst

In het kader van IPM wordt het steeds belangrijker om gerichte bespuitingen uit te voeren. Hiervoor is kennis van de aanwezige ziekten en plagen uitermate belangrijk. Omdat we merken dat dit veel velen ongekend terrein is, heeft de dienst akkerbouw een overzicht gemaakt van de voornaamste ziekten, plagen en natuurlijke vijanden van deze plagen in de granen. De verschillende organismen worden aan de hand van foto’s en beschrijvingen voorgesteld. Handig is ook de rubriek ‘niet te verwarren met’  en ‘maatregelen’.