graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Agroforestry op het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede

Een van de twaalf nieuwe starters in Agroforestry dit jaar is de regie der gevangenisarbeid (Cellmade). Recent plantten ze 168 fruitbomen aan op het penitentiair landbouwcentrum (PLC) te Ruiselede. De bedoeling is om sap te maken van het geoogste fruit en het onder de naam 'Juice from jail' te verkopen.

Startschot innovatieve vogelakker voor grauwe kiekendief

Zweeft de grauwe kiekendief straks opnieuw trots boven de Vlaamse akkers? De akkervogelwerking van Inagro bouwt dit jaar praktijkkennis en –ervaring op rond het aanleggen en beheer van een zogenaamde ‘vogelakker’. De maatregel moet ervoor zorgen dat de roofvogel terug zijn intrek vindt als broedvogel in het Vlaamse landbouwlandschap.

Vind jij bioveiligheid belangrijk op jouw rundveebedrijf?

Dit voorjaar zoekt DGZ rundveebedrijven die een voorbeeld zijn voor hun sector voor wat bioveiligheid betreft. Inagro ondersteunt deze actie en wil deze ook in de verf zetten, want een goede bioveiligheid zorgt voor gezonde dieren en betere resultaten. Iedere melkvee-, vleesvee en vleeskalverhouder kan zich hiervoor inschrijven!

Presentaties studienamiddag kleine teelten 24 maart 2017 nu online

De jaarlijkse studienamiddag openluchtteelten van Inagro met als thema kleine teelten kon rekenen op veel belangstelling. Ruim 50 aanwezigen toonden interesse in diverse onderwerpen rond kleine teelten. Naast de arealen kwamen ook de erkenningen, de teelttechniek, de rendabiliteit, de mogelijkheden voor afzet, kansen voor bio en de teelt van yacon en bataat aan bod. 

 
Busselwortelen: invloed standdichtheid niet te onderschatten

Busselwortelen (verkocht in bussels met loof) worden geoogst van half mei tot begin november. Belangrijke kenmerken voor levering naar de verse markt zijn gezond en niet te lang loof en een mooie lange, uniforme en niet te dikke wortel. In deze proef werd de geschiktheid van nieuwe cultivars nagegaan onder de heersende groei- en klimaatvoorwaarden in vergelijking met reeds gekende cultivars.

Energiegewassen en alternatieve teelten, alternatief voor Vlaamse akkerbouw?

Op donderdag 16 maart ging de studienamiddag ‘Energieteelten en alternatieve teelten, een alternatief voor de Vlaamse akkerbouw?’ door in de gebouwen van het ILVO. Die studiedag van het Departement voor landbouw en visserij is jaarlijks een vaste waarde. De teelten die aan bod komen, kunnen een rol spelen in de rotatieverbreding van sommige vooruitstrevende akkerbouwbedrijven.

Publiekscampagne ‘Schoon Boeren’ officieel van start in het West-Vlaamse Heuvelland

Inagro en de Provincie West-Vlaanderen investeren dit jaar opnieuw in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. Daarmee willen we een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die veel grote en kleine inspanningen doet voor een duurzame bedrijfsvoering. Het authentieke verhaal van zes sociaal geëngageerde land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Heuvelland, Ieper en Poperinge werkt inspirerend, niet enkel voor de consumenten, maar ook voor collega-land- en tuinbouwers.   

   
Bemesting voorjaarsspinazie

Door de natte weersomstandigheden van de afgelopen periode konden maar enkele percelen spinazie uitgezaaid worden. De voorspelde gunstigere weersomstandigheden van de eerstkomende dagen laten toe om de velden onder betere omstandigheden te berijden voor het toepassen van de bemesting en zaai van spinazie.

Inagro erkend als KRATOS adviesdienst voor bodem, IPM en biodiversiteit

Op 16 maart 2017 opende het Departement Landbouw en Visserij de tweede aanvraagperiode van het bedrijfsadviessysteem ‘KRATOS – Raad op maat’. Inagro stelde zich kandidaat als adviesdienst. En met succes! We haalden de opdracht binnen en zijn de komende 2 jaar jouw KRATOS-adviseur voor de thema’s bodem, IPM en biodiversiteit.

Enquête bacterieziekten in prei en kolen bestrijden

Op 1 oktober 2016 is het Vlaio project ‘Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei’ van start gegaan.

17.01.17 - FERM! - editie 2017

Land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Het inspireert hen in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

11.01.17 - Nutritionele waarde van eetbare paddenstoelen

Eetbare paddenstoelen worden vaak vergeten in het rijtje van gezonde groenten. Onterecht, ze zijn namelijk supergezond. Eetbare paddenstoelen hebben bijzondere voedingswaarden en die brengen we graag onder de aandacht. Je leest er alles over in deze publicatie.

30.09.16 - Brochure Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit
Deze brochure kwam tot stand in het kader van het project “Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit”.