graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo

Waterschaarste in West-Vlaanderen
Update dinsdag 25 juli 2017

Gouverneur Carl Decaluwé verlengt het captatieverbod tot 18 augustus 2017 en waarschuwt opnieuw voor hoog zoutgehalte in waterlopen.

> Lees het volledige persbericht en eerdere berichten over de waterschaarste.

> Lees meer over hoog zoutgehalte in waterlopen.

 

Heb je nog vragen?

Neem contact op met onze waterspecialist
Dominique Huits
dominique.huits@inagro.be
051 27 33 88

 

Lange periodes droog, schade door haas en konijn hoog!

Hazen en konijnen gaan in droge periodes op zoek naar voedsel dat veel water bevat. Om schade te voorkomen, zijn preventieve maatregelen noodzakelijk. Helpen deze maatregelen niet, dan kan je eventueel overgaan tot bestrijding maar dan moet je wel kunnen aantonen dat je één van de (verplichte) preventieve basismaatregelen toepaste.

Situatie opbrengst en doorwas op Belgische aardappelvelden - 8 aug

In de week van 7 augustus werden 45 percelen met de rassen Bintje en Fontane bemonsterd verspreid over België. Inagro, PCA en PIBO namen Vlaanderen voor hun rekening; Fiwap en Carah deden de staalnames in Wallonië. Naast de opbrengst en onderwatergewicht werd eveneens veel aandacht geschonken aan doorwas.

Onderzoek teelt in stroken ui en wortel - stand van zaken deel 1
In dit nieuwsbericht vind je een korte stand van zaken over de intercroppingproef wortel en ui waarmee je in een vorig nieuwsbericht al kon kennismaken. De tripsdruk in de uien is hoog en de omstandigheden zijn droog, maar over het algemeen staan de stroken wortel en ui er goed bij. Dat is waarschijnlijk te verklaren door de goede bodemstructuur. Het proefveld was voorheen een weiland en na scheuren zijn de positieve effecten op de volgende teelten zichtbaar.

     
Oproep: leveren aan grootkeukens?

Heb je interesse om jouw hoeve- of streekproduct te leveren aan grootkeukens in de regio’s Roeselare en Oudenaarde? We starten een pilootproject om hoeve- en streekproducten te leveren aan grootkeukens. Daarvoor werken we samen met Bidfood (en eventuele andere grootdistributeurs), een verdeler van food- en non-foodproducten naar klanten in de horeca en de foodservice.

Odisee organiseert cursus aquacultuur

Binnen het Interreg-project Aquavlan 2 - waaraan Inagro meewerkt - organiseert de onderzoeksgroep Aqua-ERF van Odisee een introductiecursus aquacultuur. Zowel studenten als andere geïnteresseerden zijn welkom. Ontdek meer in dit nieuwsbericht.

Proefresultaten winterkoolzaad Inagro 2017

In 2017 legde Inagro in Wilskerke (kustpolder) en Zande (lichte polder) een rassenproef winterkoolzaad aan met 15 rassen. In Wilskerke voerden we ook een zaaidichthedenproef uit. In dit nieuwsbericht geven we de resultaten van die proeven weer.

Oproep: meld schade aan je gewassen via de enquête van Boerenbond

We stellen elk jaar meer schade vast aan onze gewassen door dieren die in het wild leven. Denk bijvoorbeeld aan houtduiven, konijnen, hazen, ganzen en everzwijnen. Om de overheid te overtuigen om nieuwe maatregelen te nemen, zijn concrete cijfers over de schade noodzakelijk. Daarom willen wij iedere teler met wildschade motiveren om de enquête van Boerenbond in te vullen.

Bedrijfsintegratie en biodiversiteit, een win-win

Vandaag werken we bij voorkeur met streekeigen groen, op maat van de eigenschappen van het landschap waarin het bedrijf gelegen is. Zo kunnen we landbouwbedrijven integreren in het landschap. De voordelen van streekeigen beplanting reiken ver. Enerzijds zullen de planten goed gedijen in onze streken en krijgen we een correct landschapsbeeld. Anderzijds werken de planten ook ondersteunend voor onze biodiversiteit.

Let op met het leegrijden van de mestkelders!

Vaak profiteren veehouders van de graanstoppels om voor de komende winter ruimte te maken in de mestkelders. Dankzij hun mestopslag hoeven Louis en Gert Vandijck uit Peer dat niet te doen en kunnen ze de mest optimaal gebruiken tijdens het voorjaar.

Inagro's klimaatplan

De klimaatproblematiek aanpakken vraagt acties op globaal en lokaal niveau. Ook Inagro wil zijn verantwoordelijkheid opnemen. We willen een bijdrage leveren om onze CO2-voetafdruk te beperken. Daarom passen we onze klimaatdoelstellingen aan volgens een nota ‘Klimaatdoelstellingen eigen organisatie’, die de Provincie West-Vlaanderen in 2016 opmaakte.

Er zijn geen items om te tonen.
02.05.17 - Jaarverslag 2016

In het voorjaar stellen we traditiegetrouw ons jaarverslag aan je voor. Het jubileum '60 jaar onderzoek in Beitem en 5 jaar Inagro' maakte van 2016 een bijzonder jaar voor het proefcentrum. In het boekje - dat een toepasselijk jubileumjasje kreeg - blikken we kort terug op de festiviteiten. Daarnaast staan we stil bij de recente ontwikkelingen. Zo bundelen we de cijfers, belangrijkste innovaties, blikvangers uit onderzoek en dienstverlening en opmerkelijke campagnes en evenementen van 2016.

17.01.17 - FERM! - editie 2017

Land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Het inspireert hen in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

11.01.17 - Nutritionele waarde van eetbare paddenstoelen

Eetbare paddenstoelen worden vaak vergeten in het rijtje van gezonde groenten. Onterecht, ze zijn namelijk supergezond. Eetbare paddenstoelen hebben bijzondere voedingswaarden en die brengen we graag onder de aandacht. Je leest er alles over in deze publicatie.