graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
Trial Version, Powered By DNNGo
Lage aardappelopbrengsten

Op 19 en 20 september werden 42 percelen met Bintje en Fontane bemonsterd in België. De opbrengsten en onderwatergewichten blijven onveranderd.

Bodem actualiteit: bekalk nu!

Veel velden worden nu geoogst. De goede weersomstandigheden van de laatste weken laten toe om de velden onder goede omstandigheden te berijden. Het is dan ook het ideale moment om te bekalken indien nodig. Toediening van kalkmeststoffen gebeurt altijd het best in het najaar.

Afrijping van maïs verloopt razendsnel, resultaten van het LCV

Door de zeer warme periode van vorige week is het droge stofgehalte van maïs met gemiddeld 5% gestegen, volgens de staalnames uitgevoerd voor het LCV. De maïs rijpt op veel percelen snel af, waardoor het optimale drogestofgehalte snel bereikt wordt. 

 
Prei op hydrocultuur in openlucht bevestigt hoog opbrengstpotentieel

De plantdichtheidsproef deze zomer in onze proefopstelling voor de teelt van hydroprei in openlucht bevestigt de eerste indicaties van het hoge opbrengstpotentieel van deze nieuwe teelttechniek. In de nauwste plantingen (10 x 10 cm) halen we een netto productie van meer dan 120 ton/ha  waarvan 98% Flandria-kwaliteit.  

Proefveldbezoek rassen stamslaboon 23/09/16 om 15.00
Wij geven u de mogelijkheid ons proefveld rassen stamslaboon te bezoeken op vrijdag 23/09/16 om 15.00 uur 
Resultaten rassenproef biologische triticale 2015-2016

De afdelingen biologische productie en akkerbouw van Inagro leggen jaarlijks een rassenproef biologische triticale aan. Het groeiseizoen verliep vooral in 2016 koud en te nat. Desondanks hielden de meeste triticalerassen goed stand.

Lucrecia is helemaal terug in zomerteelt kropsla

Lucrecia maakt een goede comeback en had naast het hoogste kropgewicht ook goede kropeigenschappen. Cosmopolia en Fairly volgen op de voet.
42-156RZ heeft potentie, maar had bij de oogst nog een onvoldoende kropvulling. De vrees is dat bij een optimale oogstdatum dit ras te volumineus en zwaar zal zijn om nog goed in de kisten te passen.

Ruim 250 West-Vlaamse scholen aan de slag met champignonteeltkits

Woensdag 14 september 2016 werden 750 champignonteeltkits verdeeld aan 255 West-Vlaamse scholen. Deze gratis teeltkit bestaat uit een zak met 10 kg doorgroeide compost en een zak dekaarde. De actie blijft een succes. Vanaf eind augustus konden scholen reserveren, ook dit jaar is de voorraad helemaal uitgeput.

Vlaamse Overheid polst naar de ervaringen rond erosiebestrijding

Vanaf 19 september gaat het Departement Landbouw en Visserij landbouwers opbellen met de vraag op welke manier zij aan erosiebestrijding doen en wat hun ervaringen daarmee zijn, zo schrijft VILT in zijn nieuwsbrief van 15 september.

Nitraatresidu campagne 2016 van start! Wij helpen je graag op weg...

Sinds vorig jaar gebeurt alle communicatie over de nitraatresidu campagne digitaal. Vorige week kreeg elke landbouwer die geselecteerd werd een e-mail van de VLM mestbank. Informatie over welke percelen je moet bemonsteren vind je voortaan ook enkel online. We helpen je graag op weg…

Er zijn geen items om te tonen.
08.09.16 - Brochure Eetbaar Landschap in de Zuidelijke Westhoek

Je kent de Westhoek vast en zeker van het glooiende landschap, de zichtbare sporen van oorlogen en de ligging langs natuurlijke én culturele grenzen. Maar de streek heeft nog meer in haar mars. Wist je dat het ook geurig, kleurig en lekker is?

27.06.16 - Rode klaver - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in de teelt van vlinderbloemigen en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die rode klaver wensen te telen.

27.06.16 - LUZERNE - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in deze teelt en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die luzerne wensen te telen.