graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
Trial Version, Powered By DNNGo
Anthracnose sloeg onverbiddelijk toe in de rassenproef spinazie najaar

We legden een rassenproef aan in najaarsspinazie. Er werd gezaaid op 12 augustus onder goede omstandigheden. Na het zaaien viel er aardig wat regen wat een vlotte opkomst ten goede kwam. September en oktober waren niet erg groeizaam wat de ontwikkeling van het gewas wat in de weg stond.

Update resultaten spaarbekken Babilliebeek (GLOBALG.A.P-norm voor irrigatiewater)

Sinds 1 mei is een nieuwe versie van GLOBALG.A.P van kracht. Die nieuwe versie vraagt aan de producenten onder andere een kritische beoordeling van het gebruikte irrigatiewater. Op Inagro werden de gebruikte waterbronnen al drie keer bemonsterd. Ook het water van het spaarbekken aan de Babilliebeek werd geanalyseerd. Halfweg augustus kregen we nieuwe resultaten, die we met jou delen.

Integratie en vergunningen

Velen denken pas aan beplanting op en rond het bedrijf na de realisatie van de (ver)bouwplannen. Niets is minder waar: vergunningverlenende overheden hechten veel belang aan de integratieaspecten en willen hier duidelijkheid over in hun vergunningsaanvraag.

Rechtzetting: deadline steunaanvraag voor agroforestry: 16 september

Landbouwers kunnen binnenkort weer een subsidie aanvragen voor agroforestry of boslandbouw. Voor dit landbouwsysteem, waarbij bomenteelt en landbouwgewassen of dieren worden gecombineerd op eenzelfde perceel, kan de landbouwer tot maximaal 80% steun ontvangen voor aanplant van de bomen. Aanmelding van geïnteresseerde landbouwers is noodzakelijk! Dat kan via het e-loket tot uiterlijk 16 september 2016 (en niet tot 23 september zoals eerder verkeerdelijk gecommuniceerd).

Blikvangers op onze opendeurdag - deel 3

We vieren 60 jaar onderzoek en voorlichting in Beitem, waarvan 5 jaar onder de vlag van Inagro. Naar aanleiding van dat jubileum, steken we de vertrouwde themadag van eind augustus in een nieuw jasje. Op onze opendeurdag is iedereen, boer én burger, welkom! Met demonstraties in de proeftuin, proefjes en proevertjes, een heuse zoektocht en de nodige spijs en drank belooft het een leerrijke en ontspannende dag te worden. We voorzien meer dan 50 bezienswaardigheden. Om het je gemakkelijk te maken, presenteren we je een aantal toppers. Deze week zoomen we in op de technologische innovaties.

Opbrengstresultaten koolzaad kustpolder 2016

Inagro legde ook dit jaar een koolzaadproef aan in Wilskerke. Door de vele neerslag in het voorjaar halen we dit jaar ook bij koolzaad in vergelijking met de oogst van 2015 een mindere opbrengst. We vatten de gemiddelde opbrengstresultaten en de resultaten per ras voor jou samen...

Opbrengst aardappelen blijft goed stijgen

Op 8 en 9 augustus werden stalen genomen op 42 praktijkpercelen met de rassen Bintje en Fontane. De groei verloopt vlot.

Bemestingsadvies interpreteren

Heb je onlangs een stikstofanalyse op je grond laten uitvoeren voor bijbemesting? Momenteel merken we dat er grote verschillen zijn in stikstofvoorraad tussen de percelen.

Staalname op aardappelpercelen met het halfvroege ras Sinora

Op maandag 8 augustus werden voor de derde keer stalen genomen op verschillende praktijkpercelen met het halfvroege aardappelras Sinora. Zowel de evolutie van de opbrengst als de kwaliteit wordt telkens bepaald.

Schone Boer Dendauw produceert energieneutraal

Niet alleen wij zijn gefascineerd door de efficiënte en doordachte bedrijfsvoering van Schone Boeren Koen Dendauw en Greet Scheirlynck. Ook het vakblad “Veeteelt” ging er langs. In het artikel vertellen Koen en Greet honderduit over hun zuivelhoeve: hoe ze erin slagen energieneutraal te produceren, wat het belang van weidegang is voor hun koeien, hoe een melkrobot ideaal te rijmen valt met een hoevewinkel en hoe belangrijk ze klantencontact vinden. Kan hun manier van werken jou ook inspireren?

Er zijn geen items om te tonen.
27.06.16 - Rode klaver - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in de teelt van vlinderbloemigen en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die rode klaver wensen te telen.

27.06.16 - LUZERNE - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in deze teelt en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die luzerne wensen te telen.

06.06.16 - Brochure Ziekten en plagen nuttige insecten: in tarwe en gerst

In het kader van IPM wordt het steeds belangrijker om gerichte bespuitingen uit te voeren. Hiervoor is kennis van de aanwezige ziekten en plagen uitermate belangrijk. Omdat we merken dat dit veel velen ongekend terrein is, heeft de dienst akkerbouw een overzicht gemaakt van de voornaamste ziekten, plagen en natuurlijke vijanden van deze plagen in de granen. De verschillende organismen worden aan de hand van foto’s en beschrijvingen voorgesteld. Handig is ook de rubriek ‘niet te verwarren met’  en ‘maatregelen’.