Internationale rozentuin van de Provincie West-Vlaanderen

kasteel-thooge.jpgDe Internationale rozentuin dateert reeds van 1959 en bevindt zich in de tuinen van het kasteel ‘t Hooghe, langs de Doorniksesteenweg te Kortrijk. In 2003 werden de tuinen volledig heraangelegd door het West-Vlaams provinciebestuur. De tuin omvat naast een rozendemonstratietuin en een prachtige collectie over de geschiedenis van de roos, eveneens een rozenproeftuin waarin een groot aantal nieuwe rozen zijn opgeplant die nog niet in de handel zijn of hoogstens tijdens de laatste vijf jaar in de handel werden gebracht.

De bedoeling van deze rozenproeftuin is de opgeplante rozen te beoordelen op hun geschiktheid voor de bij ons heersende groeiomstandigheden. De opgeplante rozen blijven gedurende twee jaar in de proeftuin en worden er het eerste jaar driemaal en het tweede jaar tweemaal door een permanente en éénmaal door een internationale jury beoordeeld en gekeurd.

goudenroos08.jpgDe aandacht van de keurders gaat vooral naar de groeikracht, de algemene ontwikkeling, de bladertooi, de weerstand tegen ongunstige groeiomstandigheden en tegen ziekten, de bloeirijkheid, de decoratieve waarde van de bloembot, de bloemopéénvolging, de vorm van de bloem, de kleur en de geur van de bloemen, enz. Aan de kwekers van de best geklasseerde rozenvariëteiten wordt een prijs toegekend.

De kweker van de roos die het hoogste aantal punten behaalt, bekomt de grote ereprijs, de zogenaamde “Gouden Roos”.

>> Bekijk de uitslag van de Internationale Rozenkeuring 2017 in Kortrijk.

Door het publiceren van de uitslagen van deze keuring, beogen de initiatiefnemers de rozenliefhebbers, de selecteurs, de handel en de beroepstuinders objectief voor te lichten over de waarde van de nieuwe rozen die in de handel worden gebracht. De uitslagen behaald in de verschillende rozenproeftuinen, worden door de rozenkwekers in de catalogi vermeld, hetgeen een leidraad vormt voor de bloemenliefhebber die wenst rozen aan te kopen.

In alle landen worden gelijkaardige internationale rozenproeftuinen aangetroffen. In ons land ligt er ook nog één in Wallonië, met name te Le Roeulx. In het buitenland zijn de meest bekende rozenproeftuinen deze van Rome, Madrid, Genève, Baden-Baden, Den Haag en La Bagatelle nabij Parijs.

De rozentuin staat open voor het publiek. Het bezoek is kosteloos. Elke rozen- of tuinliefhebber zal er zijn gading vinden.

rozen-1.jpgrozen-2.jpgDe rozentuin is volledig heraangelegd. In de rozendemonstratietuin staan ruim 200 diverse variëteiten opgeplant. De demonstratietuin is onderverdeeld in een ‘Snijrozen’ tuin, de ‘Gouden Roos’ tuin, de ‘Engelse Tuin’ en de ‘Franse Tuin’. Elk roos of rozengroep is voorzien van de naam van de opgeplante roos met de naam van de kweker. Het geheel bevindt zich

                                               in een heerlijk groen kader dat ook educatief is opgevat.

  

Belangstellenden in de rozenteelt die documentatie willen over rozen, kunnen de bezoekersgids steeds aanvragen op het onthaal van Inagro vzw Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke (Beitem) T 051 27 32 00 E info.onthaal@inagro.be.

Het Rosarium kan ook bezocht worden door groepen onder begeleiding van een gids. Een dergelijk bezoek dient geregeld te worden via de Toeristische Dienst van de Stad Kortrijk.