Nieuwe technieken

Als ondernemer of loonwerker komen er steeds nieuwe technieken op je af. Denk maar aan precisielandbouw, werken met variabele bandenspanning en alternatieve mogelijkheden voor gewasrestenbeheer. ‘Leve(n)de Bodem’ organiseert demonstraties van innovaties. Zo kan je nagaan of een nieuwe techniek of toepassing nuttig en haalbaar is voor jouw bedrijf.

 


Ken je zelf een innovatie die je graag aan het werk ziet? Laat het ons weten!

>> Lees ook 'Inspirerende bodemvriendelijke technieken'

Welke technieken wil je zien?

Overzicht van de demonstraties


Maart 2018
22/03/2018 - machinedemonstratie grondbewerking - De Erp (Nl.) - Delphy

Juni 2018
19/06/2018 – Veldbonen-kool intercropping - Inagro


Voorjaar – zomer (datum nader te bepalen)

 • Toepassing mestproducten in maïs - PIBO Campus vzw
 • Bemesting met schijfkouters in wintertarwe - PIBO Campus vzw
 • Toepassen mulch (stro, houtsnippers, potgrond) bij zaaiui - PCG
 • Bodemdag - Rusthoeve
 • Efficiëntere benutting mengmest bij maïs - Hooibeekhoeve
 • Groenbedekkers bij maïs - Hooibeekhoeve
 • Structuur zaaibed bij kuilmaïs (grondbewerking, bandenspanning toevoegingen aan zaaibed) - Hooibeekhoeve 
 • Vergelijking voorjaarsbewerkingen en vergelijking ploegen – NKG bij kuil mais - Hooibeekhoeve 
 • Structuurzaaibed maïs bij kuilmaïs (grondbewerking, bandenspanning toevoegingen aan zaaibed) – Hooibeekhoeve 
 • Bezoek aan langetermijnproefpercelen ploegen vs. NKG - Provincie Vlaams-Brabant
 • Demonstratieve veldproef verdichting vermijden in de teelt van suikerbieten - Provincie Vlaams-Brabant
 • Demonstratieve veldproeven innovaties in O.S.-opbouw (bokashi, houtsnippers) - Provincie Vlaams-Brabant

September 2018

 • Vaste rijpaden - Inagro
 • Onderzaai gras in maïs - Inagro
 • Openveldevent op 3 projectlocaties:
  1. 16-09-2018 - Dag van de Landbouw: demonstratie bodembewerking + precisie landbouw – Hooibeekhoeve
  2. 16-09-2018 - Dag van de Landbouw: Hof ter Vaeren – Provincie Vlaams-Brabant
  3. Demonstraties op locatie Vredepeel - Delphy

Oktober 2018

 • Mengsels van groenbedekkers - Inagro
  • Mengsels van groenbedekkers - PCG
  • Stro inwerken na bloemkool (tweede vrucht) - PCG

  Najaar 2018

  • Profielkuilbeoordeling niet-kerend vs ploegen - PIBO Campus vzw
  • Biofumigatie met groenbedekkers - PIBO Campus vzw

  HOOIBEEKHOEVE 

  • 2017-2019 – meerjarige demo toepassing diverse mestproducten bij teeltrotatie graan + gb voederbiet-maïs
  • 2017-2019 – bodemstructuur bij NKG op teeltrotatie voederbiet-maïs-maïs
  • 2017–2019 – bodemstructuur bij ploegen op teeltrotatie graan+gb+maïs+maïs
  • 2017-2019 – bodembewerkingssystemen bij mais
  Techniek in de kijker

  Delphy organiseerde bij Verhoeven in Erp een demonstratie waarbij rossen van wintergerst werden ondergewerkt op vier verschillende manieren:

  1. Ondiep ploegen (17 cm) 
  2. Spitten 25 cm diep met langzaam roterende spitmachine en geïntegreerde woelers
  3. Woelcombinatie, dieptanden met aandruk rol (niet kerende grondbewerking)
  4. Open rister ploeg + flaxpack, 25 cm diep.