Artikel

Wegens te natte omstandigheden is deze demonstratie uitgesteld.
Een nieuwe datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

     
Programma:

Voor het behouden of verhogen van het O.S.-gehalte in jouw bodem kan je verschillende, reeds goed gekende maatregelen nemen. Er zijn ook een aantal innovatieve technieken of methodes in onderzoek, zoals het aanbrengen van houtsnippers en het maken van bokashi. Rond deze innovaties organiseert Provincie Vlaams-Brabant in het najaar verschillende demonstraties. De eerste gaat over houtkantenbeheer voor het bekomen van eigen houtsnippers.  

Om het O.S.-gehalte in jouw bodem te behouden of te verhogen kan je verschillende maatregelen nemen: compost of stalmest toedienen, groenbedekkers inzaaien, graan in de rotatie opnemen… Deze maatregelen kwamen aan bod op de infoavond ‘Organische stof opbouwen in mijn bodem, hoe doe ik dat?’ (de presentaties vind je hier ).    

Er zijn ook een aantal innovatieve technieken of methodes in onderzoek, zoals het aanbrengen van houtsnippers en het maken van bokashi.     

Provincie Vlaams-Brabant organiseert een eerste demonstratie over houtkantenbeheer voor het bekomen van eigen houtsnippers.

  • 9u: LV Vlaeyen, parkeren op Bergstraat 1, 3460 Bekkevoort
  • 12u: Hoeve De Peinwinning, Tiensebaan 64, 3460 Bekkevoort


Gelieve aan te melden voor deze demonstratie door uw mailadres en gsm-nummer door te sturen naar bodem@vlaamsbrabant.be. Zo kunnen wij u verwittigen in geval van onvoorziene omstandigheden.     

Praktisch:
Datum:
vrijdag 22 december 2017
Begintijd:
09u00
Eindtijd:
15u00
Locatie:
LV Vlaeyen, parkeren op Bergstraat 1, 3460 Bekkevoort / Hoeve de Peinwinning, Tiensebaan 64, 3460 Bekkevoort
Gekoppelde thema's & sectoren: