Artikel

Eind augustus wandelen we in de volgroeide maïs en beoordeel je mee de afrijping van de ultravroege maïsrassen. Landbouwers werkten in de regio samen om akkerranden aan te leggen, we bewonderen samen de bloemenmengsels. Ook zie je de verschillen in maïs nadat op verschillende manieren het zaaibed werd klaargelegd voor de zaai. Daarnaast staan we even stil bij diverse groenbemestermengsels die voor de teelt van de maïs werden aangelegd. Tot slot is er de mogelijkheid om de rassenproef van zowel vroege als late kuilmaïs van het Semzabel-LCV-CIPF netwerk in Westerlo te bezoeken.  

 
Proefveldbezoek maïs – Tongerlo-Westerlo (Vl.)
Programma:
Praktisch:
Datum:
woensdag 30 augustus 2017
Begintijd:
14u00
Eindtijd:
17u00
Locatie:
Samenkomst in Tongerlo, locatie wordt nog meegedeeld (zie www.hooibeekhoeve.be)
Gekoppelde thema's & sectoren: