Artikel

Tijdens een rondgang door het veld maakt u kennis met de diverse veldproeven en met de bedrijfsvoering op het biologisch proefbedrijf. Het rijpadensysteem met de nieuwe tractor op drie-meter spoorbreedte is één van de blikvangers. Ter gelegenheid van de acties i.v.m. omschakeling richten we het programma dit jaar ook naar mogelijke starters. Tijdens een drankje en een hapje nadien is er ruime gelegenheid om na te praten met collega’s en stakeholders uit de biosector. Deze avond komt in aanmerking als opleiding fytolicentie. Breng zeker je identiteitskaart mee!

Biovelddag Inagro – Rumbeke-Beitem (Vl.)
Programma:
 • 17.30 u: Ontvangst  
 • 18.00 u: Bezoek proefvelden met onder andere  
  • Rassen resistente aardappelen en zomertarwe
  • Beheersing koolvlieg, bonenvlieg, aardvlo en ritnaalden
  • Nieuwe teelten soja, quinoa en gierst
  • Beheersing knopkruid in wortelen
  • Vaste rijpaden en niet-kerende grondbewerking
 • 20.00 u: Demonstratie 
  • Lucko-weeder in opkweek preiplanten
  • Precisie-cultivatoren voor mechanisch vernietigen groenbemesters
Praktisch:
Datum:
woensdag 28 juni 2017
Begintijd:
17u30
Eindtijd:
22u00
Locatie:
Proefboerderij Biologische landbouw, Gabriëlstraat 11, 8800 Rumbeke-Beitem
Activiteit fytolicentie. Breng je identiteitskaart mee!

Activiteit fytolicentie. Breng je identiteitskaart mee!
Gekoppelde thema's & sectoren: