Artikel

Dit proefveldbezoek kadert in een reeks veldbezoeken die verband houden met bodem en bemesting. Vandaag staat organische stof centraal als basis voor een gezonde bodem en meer biodiversiteit. Er startte een meerjarige proef waarbij via verschillende inputs organische stof in de bodem wordt verhoogd. Maar vooral vruchtwisseling is de sleutel tot een positieve organische stofbalans. Er wordt stilgestaan bij de opbrengstresultaten van rode klaver en luzerne en we bezoeken een zaaidichtheidsproef bij zomergerst. Ook ter bevordering van akkerfauna zoals patrijzen werden verschillende akkerranden aangelegd op een maïsperceel. Tot slot staan we stil bij een proef met verschillende groenbemesters.

Proefveldbezoek bodem en agrobiodiversiteit – Retie (Vl.)
Programma:

Meer informatie is terug te vinden op deze website.

Praktisch:
Datum:
woensdag 5 juli 2017
Begintijd:
20u00
Eindtijd:
23u00
Locatie:
Samenkomst op Hooibeekhoeve, korte verplaatsing met eigen wagen naar proefpercelen in de rand van Prinsenpark.
Gekoppelde thema's & sectoren: