Agenda
Agenda
maart 2018
22.03.18 - Demonstratie grondbewerking

Grondbewerking is een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering om bij te dragen aan een zo optimaal mogelijke teelt van welk  gewas dan ook. Verdichte bodems zorgen voor minder lucht in de bodem met als gevolg minder optimale omstandigheden. Delphy en  Verhoeven Gewasverzorging demonstreren enkele mogelijkheden.  

 
februari 2018
28.02.18 - Ondernemersgroep drone- en satellietbeelden
Analyseer je bodemleven met de nieuwste technologieën. Smartfarming expert Jonathan Van Beek deelt zijn kennis met landbouwers.
21.02.18 - Ondernemersgroep bodemvruchtbaarheid en groenbedekkers

Maak jouw bodem levendiger en kies de juiste groenbedekker! Onder leiding van kennispendelaar Franky Coopman worden kennis en ervaringen met landbouwers uitgewisseld.

08.02.18 - Webinar organische koolstof en bodemleven
Als akkerbouwer of tuinder werk je met de bodem. Omdat we door de klimaatverandering te maken krijgen met extremere seizoenen, wordt een bodem in goede conditie belangrijker dan ooit.  Tijdens een interactief webinar, te volgen vanaf je eigen computer, krijg je tips om zorg te dragen voor je bodem.   
december 2017
08.12.17 - Inspiratieplatform bodemvriendelijke innovaties op Agribex (Vl.)

In het kader van Agribex organiseert Interreg Leve(n)de Bodem een inspiratieplatform voor bodemvriendelijke innovaties. Wij geven bedrijven de kans om hun nieuwigheid rond dit thema voor te stellen in een korte pitch. Naast haalbaarheid en toepasbaarheid, vragen we hen om ook aandacht te hebben voor de bedrijfseconomische kant van hun innovatie: Is het wel/al betaalbaar? Op welke manier wegen de kosten op tegen de baten?   

  
november 2017
29.11.17 - Studiedag composteren en fermenteren - Kruishoutem (Vl.)
In kader van het demonstratieproject ‘ABC (Actie Bodemonderhoud C (koolstof)) in Vlaamse percelen’, organiseert het PCG een studienamiddag over composteren en fermenteren. In kader van Interreg project ‘Leve(n)de Bodem’ zal aansluitend de startbijeenkomst van de ondernemersgroep ‘Behoud en opbouw organische stof’ plaatsvinden.
oktober 2017
26.10.17 - Bodemdag - Rusthoeve (Nl.)

Tijdens de Bodemdag zal er veel aandacht zijn hoe we de kwaliteit van de bodem als basis van onze productie in stand kunnen houden en verbeteren. Tijdens deze dag kun je verschillende proeven met bodemverbeteraars zien die aangelegd zijn voor het project Leve(n)de Bodem. Er  zal tevens aandacht zijn voor het juiste gebruik van groenbemesters, maatregelen om afspoeling te beperken en hoe we als akkerbouwsector een bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de uitstoot van CO2. Indien de weersomstandigheden niet meewerken zal de Bodemdag verplaatst worden naar 2 november. Houd hiervoor de websites, facebook en twitter van de deelnemende partners in de gaten!      

    
september 2017
23.09.17 - Werktuigendagen Oudenaarde

Op 23 en 24 september verwelkomen we je op onze beursstand (nr. 626) op de Werktuigendagen in Oudenaarde.

23.09.17 - Demo vernietiging groenbedekkers

Augustus en september zijn de ideale maanden om vrijgekomen velden voor te bereiden op de winter. Dat kan door eventuele verdichte lagen op te heffen via een aangepaste bodembewerking, gevolgd door de inzaai van een groenbedekker. Op het demoveld, met bonen als voorafgaande teelt, werden 20 EAG-mengsels ingezaaid in combinatie met een diepgronder en rotoreg in één werkgang. Voorafgaand aan de zaai werden niet-kerende bodembewerkingen uitgevoerd met een triltandcultivator (diep) en een ganzevoetcultivator (ondiep). De mechanische vernietiging en het inwerken van de groenbedekkers door een aantal (combinaties van) werktuigen zullen gedemonstreerd worden.

15.09.17 - Demodag Leve(n)de Bodem – Boomkwekerij Louis van den Broek in Zundert (Nl.)

Deze demodag is onderdeel van het driejarige Europees Project Leve(n)de Bodem dat onlangs is gestart. Op het demobedrijf worden demo’s aangelegd en technieken en maatregelen gedemonstreerd die een ondernemer zelf kan toepassen op zijn bedrijf om de bodemkwaliteit te verbeteren. De focus ligt op de kwaliteit van de organische stof, het verbeteren van de bodemstructuur en voorkomen van verdichting. Onder meer is een combinatie te zien van een meststof met harscoating en uitgerijpte bladcompost, wat als een mulchlaag wordt aangebracht.