Aquavlan2

Startdatum: 1/10/2016
Einddatum: 30/09/2019
Project type: Europese projecten : Interreg V Vlaanderen-Nederland
Contactpersoon Inagro: Stefan Teerlinck

Project partners

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt
Universiteit Gent
Odisee
University of Applied Sciences (Hogeschool Zeeland)
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - Eigen Vermogen
Empro Europe NV

Project inhoud

Het Europese Interreg-project Aquavlan2 ondersteunt bedrijven in de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland met technische innovatie. Zo zet het in op de verdere ondersteuning en ontwikkeling van aquacultuur in Europa. Naast onderzoek in vier specifieke thema’s geeft het project via een vouchersysteem ook antwoorden aan individuele ondernemers in de sector. Kennisdeling en de zoektocht naar betere en duurzamere teelttechnieken staan centraal in het Aquavlan2-project. Uitdagingen waarmee de sector en individuele bedrijven geconfronteerd worden, vormen de basis voor het thematische onderzoek. Zo werken de projectpartners samen rond vier topics: sluiten van kringlopen binnen de zoetwateraquacultuur, sluiten van kringlopen in de maricultuur, preventie van grondsmaak in de aquatische producten en zoeken naar nieuwe voeders voor schelpdieren en vissen. Naast sectorgericht onderzoek wil het project ook mogelijkheden bieden aan individuele ondernemers met bedrijfsspecifieke vragen binnen een van de vier onderzoeksthema’s. Via een vouchersysteem krijgen de bedrijven de unieke kans om hun vraag te laten beantwoorden door één of meer projectpartners. Geïnteresseerde ondernemers kunnen op een eenvoudige manier en zonder cofinanciering een voucher aanvragen. Zo wordt de sector verder uitgebouwd en versterken bestaande bedrijven hun concurrentievermogen op wereldschaal. Ligt jouw vraagstuk binnen een van de thema’s, dan kan je contact opnemen met de projectleider (Inagro, stefan.teerlinck@inagro.be). De projectpartners bekijken dan wie het meest geschikt is om jouw kennisvraag, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudie, marktonderzoek

Nieuws uit het project

09/08/2017

Binnen het Interreg-project Aquavlan 2 - waaraan Inagro meewerkt - organiseert de onderzoeksgroep Aqua-ERF van Odisee een introductiecursus aquacultuur. Zowel studenten als andere geïnteresseerden zijn welkom. Ontdek meer in dit nieuwsbericht.


07/09/2017

Dankzij het Europese Aquavlan2-project krijgen ondernemers de unieke kans om hun zeer bedrijfsspecifieke vragen te laten onderzoeken en beantwoorden via een vouchersysteem. Drie bedrijven zijn zo al aan de slag gegaan. Benieuwd naar de eerste resultaten namen we even poolshoogte bij Eric van garnalenkwekerij Crevetec.  

 

06/02/2018

De vraag naar visproducten stijgt, maar Vlaanderen telt slechts een handvol kwekers binnen de aquacultuursector. Odisee start op 27 februari een nieuwe cursus aquacultuur om (startende) ondernemers te ondersteunen. In een van de lessen deelt Stefan Teerlinck zijn ervaring als aquacultuurmedewerker bij Inagro.


20/02/2018

Aquaponics, je hebt er misschien al van gehoord. Het is de combinatie van vis- en groenteteelt. Een viskweker heeft nood aan kwaliteitsvol water dat hij bij de glastuinbouwer kan vinden. Na het gebruik kan het water vol nutriënten terug naar de teler. Die hergebruikt het op zijn beurt om gewassen te kweken. Heb je interesse in een samenwerking met een viskweker, maar zit je nog met vragen rond de werking en haalbaarheid voor jouw bedrijf? Lees dan zeker verder.


Financiers

Europese Unie Provincie West-Vlaanderen