Diensten en producten
SmarterCropsBemestingsadvies Wintertarwe op basis van dronebeelden
Nieuws
12.04.18 - Smart Digital Farming Agrifood 4.0 event op 26 april

2018 is "het jaar van de data in de landbouw". In dat kader vindt op 26 april een evenement plaats waarop een aantal technieken in de kijker. Denk bijvoorbeeld aan registratiesystemen, weerstations, drones, beredeneerde gewasbescherming en beregening, databeheer en sensoren. Je ontdekt ongetwijfeld smartfarming-technieken waarmee je vandaag al aan de slag kunt gaan!

10.04.18 - Bemestingsadvies via dronebeelden - laatste kans!

Vorig jaar boden we voor het eerst bemestingsadvies aan op basis van dronebeelden. Op basis van de feedback van deelnemende akkerbouwers brachten we lichte wijzigingen aan in de formule. Wil je je perceel ook in kaart brengen en een gedetailleerd bemestingsadvies (derde fractie) ontvangen? Schrijf je dan nog snel in (vóór 16/04)!

14.03.18 - Drones in de landbouw... en in de media

Met een inspiratiesessie rond drones en hun mogelijkheden in de landbouw gaven Agropolis-Kinrooi, het Innovatiesteunpunt en de Vlaamse dronecluster EUKA een voorsmaakje van de toekomstperspectieven van smartfarming. Welke rol gaan drones spelen in de precisielandbouw van de toekomst? Op 8 maart werden een aantal van de eerste toepassingen toegelicht. Daaruit blijkt dat drones een grote rol spelen, op voorwaarde dat dronepiloten, IT’ers en agronomen er een gezamenlijk project van maken. Vilt schreef er een artikel over, waarin ook het aanbod van Inagro een mooie plaats kreeg.

26.01.18 - Elektrische geleidbaarheid uit bodemscans als precisielandbouw tool

Precisielandbouwtechnieken doen stilaan hun intrede in de Vlaamse landbouw. Ze spelen in op variaties tussen verschillende percelen en binnen één perceel. Met bodemscans kunnen we de variatie in de bodemeigenschappen (zoals pH, textuur en vochtgehalte) in kaart brengen. Met gewassensing volgen we gewassen op tijdens het groeiseizoen en kunnen we plaatsspecifiek bijsturen. Tot slot geven opbrengstmetingen de invloed weer van die variatie en het effect van variabele aansturingen.

25.01.18 - Kom maandag langs op Agro-Expo en bezoek de Smart Agro Demo
Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse landbouw. Tijdens de komende editie van Agro-Expo in Roeselare presenteert Inagro enkele toepassingen en ontwikkelingen op gebied van precisielandbouw. Neem deel aan de demonstratie op maandag 29 januari 2018 om 15.00 u in de grote tent. Meer info vind je in dit nieuwsbericht.
Er zijn geen items om te tonen.
Smartfarming

Inagro verkent de mogelijkheden van nieuwe technologie in samenwerking met landbouwers én in de eigen proefvelden. Zo wordt kennis opgebouwd in verband met nieuwe sensoren, technieken en dataplatformen. Al deze info wordt via verscheidene voorlichtingsmomenten, proefveldbezoeken, artikels in de eigen nieuwsbrieven en in de vakpers tot bij de sector gebracht.

Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse landbouw. Waar enkele jaren geleden stuurhulpen in de tractor verschenen om ‘recht te rijden’, zijn nu tal van toepassingen mogelijk in elke fase van de teelt. De instrumenten voor precisielandbouw leveren gedetailleerde teeltinformatie op, die inspeelt op variaties binnen én tussen percelen om zo de teelt te optimaliseren. Behandelingen worden beperkt tot de plaats waar en het moment waarop het nodig is. Voor telers kan dit een hogere opbrengst, betere kwaliteit en een besparing op arbeid, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, brandstof of personeel met zich meebrengen.

 

02.01.18 - FERM! - editie 2018