Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 810 items aan uw criteria.
08.11.18 - Van reststroom tot grondstof

Op dinsdag 30 oktober vond op Inagro de infonamiddag Van reststroom tot grondstof plaats. Tijdens die infonamiddag brachten we met UGent landbouwers, producenten, onderzoekers en beleidsmakers samen rond hergebruik van reststromen als meststoffen. Meer dan 50 geïnteresseerden leerden heel wat bij over de kansen en uitdagingen, het onderzoek en de veranderende wetgeving.

07.11.18 - Heg of houtkant, meer waard dan je denkt!

Hagen en houtkanten worden vaak als een last gezien op landbouwbedrijven. Toch kunnen ze tal van diensten leveren die nuttig kunnen zijn voor de bedrijfsvoering. Als voorbereiding op een nieuw project willen we peilen naar jouw interesse in bepaalde toepassingen. Zo willen we bruikbare oplossingen of alternatieven bieden voor problemen.

31.10.18 - Welke gewassen bevatten grondstoffen voor biociden?

In onze reeks over de innovatieve tuin hebben we het deze maand over gewassen die werkzame stoffen bevatten die schadelijke organismen kunnen bestrijden. Er is een stijgende vraag naar biociden van natuurlijke oorsprong. In het Interreg-project ‘Growing a green future’ wordt onderzocht welke gewassen daarvoor het meeste potentieel bieden.

25.10.18 - Inagro ondersteunt je bij de ontwikkeling van je bedrijf

Stel: je denkt er al een tijdje over om je veestal een stuk uit te breiden en zo de overbezetting van je huidige stal op te lossen. Je zoekt naar een snelle en efficiënte maar vooral ook goedkope oplossing. Maar wat zijn je plannen op langere termijn? Stroken die met je kortetermijnplannen? Heb je ook gedacht aan de huisvesting van je jongvee?

24.10.18 - APV ‘variowiedeg’ daagt Treffler ‘precisiewiedeg’ uit

De voorbije jaren groeide de precisiewiedeg van Treffler uit tot de nieuwe referentie onder de wiedeggen. Het Oostenrijkse APV wil Treffler nu concurrentie aandoen. De machine was nog niet klaar voor onze demo in maïs op 8 juni 2018 in Reninge. Op 19 oktober konden we in primeur kennismaken met de APV-wiedeg tijdens een demo in Schoondijke.

22.10.18 - Hennep & vlas, planten als grondstof voor een groenere industrie

Vlas en hennep zijn twee teelten die al een lange geschiedenis kennen in onze streek. Ze worden vooral gelinkt aan de textielindustrie. Wat je misschien niet weet is dat de twee vezelgewassen ook inzetbaar zijn als grondstoffen voor een groenere industrie. En dat past perfect in de wereldwijde zoektocht naar duurzame, hernieuwbare grondstoffen. Wil je meer weten? Stem dan vanaf zondag af op PlattelandsTv.

22.10.18 - Let op bij uitwendig reinigen van je spuittoestel

Met de wintermaanden voor de deur maken heel wat land- en tuinbouwers tijd voor het onderhoud en de schoonmaak van hun machines, die daarna overwinteren in de loods. Het spuittoestel is een van de machines die onder handen wordt genomen en met de hogedrukreiniger afgespoten wordt. Het reinigingswater van het spuittoestel bevat al snel enkele grammen gewasbeschermingsmiddelen en kunnen grote puntvervuiling veroorzaken. Zorg ervoor dat het reinigingswater niet in de waterloop terechtkomt!

18.10.18 - Keten opgezet rond lokale biosoja met landbouwer Simon Colembie, La Vie est Belle en Colruyt Group

Dit jaar vonden bioboer Simon Colembie, Colruyt en La Vie est Belle elkaar in een samenwerking rond biologisch gekweekte sojabonen. Inagro en ILVO stonden hen daarin bij met teelttechnisch advies. Het resultaat van de samenwerking ziet er alvast veelbelovend uit. Simon oogstte ongeveer 2,5 ton bonen die in korte keten verwerkt zullen worden door La Vie est Belle tot burgers en spreads. Die producten zullen vanaf volgend jaar te koop zijn in Bio-Planet.

17.10.18 - Reststromen op jouw bedrijf hergebruiken? Kom naar onze infonamiddag!

Kunstmest is niet meer weg te denken uit een bemestingsstrategie. Nochtans zijn er verschillende regio's in Europa met een overschot aan meststoffen. Er bestaan technieken voor de recuperatie ervan, maar landbouwers gebruiken die tot nu toe amper. Het project ReNu2Farm wil erop inzetten om kunstmest helemaal of gedeeltelijk te vervangen door gerecupereerde meststoffen. Meer info? Kom naar onze infonamiddag op 30 oktober!

17.10.18 - Greppeltjes? Beter niet.

Greppeltjes trekken is een gewoonte voor veel landbouwers. Maar als je greppeltjes maakt om water van percelen af te laten, kunnen er ook meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de beek terechtkomen. Probeer die techniek daarom te vermijden.

16.10.18 - Gekke prei of 'vlaggen'

De laatste tijd zien we regelmatig prei die onregelmatig is uitgegroeid, weliswaar in beperkte aantallen. Het fenomeen is al langer aanwezig in het veld, maar komt nu beter tot uiting omdat de misvormde planten boven het gewas uitkomen. Dit wordt ook wel eens 'vlaggen' genoemd. Uiteraard willen we de oorzaak kennen. We stelden alvast twee types misvorming vast: er is prei die buisvormig uitgroeit, alsof er een bloeistengel doorschiet, en er is prei die misvormd en krullend verder groeit.

11.10.18 - Infonamiddag Van reststroom tot grondstof met demo eendenkroos kweken

Op 30 oktober organiseren UGent en Inagro een infonamiddag waarin we enkele mogelijkheden tonen om reststromen op te waarderen. Als afsluiter voorzien we een demo eendenkroos kweken, zodat je zelf de meerwaarde ervan kunt inschatten. In de infonamiddag staan we stil bij de manier waarop reststromen van kost tot opbrengst kunnen evolueren en waarop we voedingsstoffen terug kunnen winnen uit reststromen. Lees verder voor het uitgebreide programma.

10.10.18 - Terugblik op de hopoogst
Uit de rijpheidsevolutie blijkt dat de hop dit jaar iets minder rijk is aan inhoudsstoffen in vergelijking met de voorgaande jaren. De droogte van het voorjaar en de zomer kan daarin zeker een rol gespeeld hebben. Voordeel van het droge weer was dan weer een lage ziektedruk, en dus mooie, gezonde hopbellen.
09.10.18 - Ruimingsspecie soms een last

Om waterlopen gezond te houden moeten er van tijd tot tijd ruimingswerkzaamheden plaatsvinden. Die ruimingsspecie eindigen vaak op de 1-meter teeltvrije zone of op weides. Dat zorgt niet alleen voor verruiging, maar ook voor wrevel bij landbouwers. Inagro en de dienst waterlopen van de provincie West-Vlaanderen gingen samen aan de slag om het euvel te verhelpen. Hoe we dat aanpakten, lees je in dit nieuwsbericht.

09.10.18 - Eindopbrengst en kwaliteit aardappelen 2018

Begin oktober namen we voor een laatste keer stalen op percelen met Bintje, Fontane, Innovator en Challenger. De bemonsterde velden liggen verspreid over België. De toename in opbrengst was nog zeer beperkt. Vooral in Bintje was een duidelijke daling van het onderwatergewicht te zien. De laatste proefrooiingen in de (half)vroege rassen dateren van augustus.

04.10.18 - De torsiewieder... wablief?
Het aantal toegelaten herbiciden neemt eerder af dan toe, zeker in de teelt van vollegrondsgroenten. De nood aan doorgedreven mechanische onkruidbestrijding dringt zich dan ook verder op. Het spreekt voor zich dat we veel kunnen leren van biologische telers. Zij maken gewillig gebruik van de torsiewieder. In dit nieuwsbericht maak je kennis met dat handige en nuttige instrument voor onkruidbestrijding. Wil je de machine ook in werking zien? Stuur ons dan een mailtje. Bij voldoende interesse plannen we een demonstratie in.  
 
 
03.10.18 - Maaien na de oogst!

Oktober steekt zijn kopje op. Het einde van het jaar komt met rasse schreden dichterbij. De maïs wordt volop geoogst. Groenbedekkers en graangewassen gaan de grond in. Dat is het moment om de akkerranden een opfrisbeurt te geven. Maar waar geldt wat en hoe doe je het? De randenmaaier kan je helpen.

03.10.18 - Onderwatergewicht aardappelen

De gevolgen van de uitzonderlijke zomer laten zich opmerken in de lage onderwatergewichten bij de aardappelen, vooral in Bintje. Heel wat telers kwamen de voorbije weken dan ook langs bij Inagro om het onderwatergewicht van hun aardappelen te laten bepalen. In die nieuwsbericht staan we stil bij de resultaten van de meest geteelde rassen in onze regio.

27.09.18 - Wist-je-datjes akkerranden en bufferstroken

Het afgelopen jaar zijn er heel veel vragen binnen gekomen bij Inagro rond de 1-meter teeltvrije zone. In deze blog lichten we er drie uit: '2018: laatste jaar om aan te leggen?', 'Wat met Vegaplan?', 'Hoe zit het met het maken van greppeltjes?'.

27.09.18 - Doornappel: een te mooie plant om uit te trekken en te vernietigen?

We treffen momenteel de voorbereidingen van een project rond knolcyperus. Daarin merkten we op dat doornappel soms een groot probleem vormt in West-Vlaanderen. De plant lijkt meer en meer voor te komen. Er wordt gesteld dat tot 10 % van de velden geïnfecteerd zijn. Vooral op akkerbouwmatige percelen zie je ze regelmatig opduiken (aardappelen, wortel). Ook in groentepercelen komen ze meer en meer voor. Opmerkelijk is dat doornappel een zeer mooie plant is en sterk lijkt op een sierplant. Ze wordt als dusdanig gebruikt en heeft zo bouwland geïnfecteerd.