Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 204 items aan uw criteria.
19.07.18 - Oppompverbod in onbevaarbare waterlopen

Op 19 juli 2018 besliste de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé om een aantal beperkende maatregelen op te leggen omwille van de aanhoudende droogte. In dit nieuwsbericht lijsten we de beperkende maatregelen op en geven we ook mee waar je wel nog water kunt halen.

19.07.18 - Biedt effluent van een Aquafin-installatie een uitkomst?
Verspreid over Vlaanderen beheert Aquafin heel wat installaties die het huishoudelijke afvalwater zuiveren. Voor een aantal bedrijven kan dat effluent een oplossing bieden voor de waterschaarste. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Let op: gezuiverd afvalwater is geen drinkbaar water. Het is dus niet voor alle toepassingen bruikbaar. In deze nieuwsbrief lees je meer over het gebruik en de voorwaarden.
19.07.18 - Water oppompen uit een bevaarbare waterloop

Vandaag staan heel wat onbevaarbare waterlopen droog. Ook in steeds meer provinciale waterspaarbekkens en private bekkens is nog amper water beschikbaar. In de volledige provincie West-Vlaanderen geldt dan ook een verbod op de captatie uit onbevaarbare waterlopen. Voor een aantal teelten kan transport van water uit een bevaarbare waterloop overwogen worden.

09.07.18 - WATERTALK meer dan ‘talk’ alleen!

Goed nieuws: dankzij het recent goedgekeurde PDPO-project WATERTALK gaan de provinciale dienst waterlopen en Inagro de komende drie jaar samen aan de slag rond landbouw en waterbeheer. Slimme waterberging, wateroverlast beperken én water maximaal inzetten in functie van de landbouw staan in dit project centraal. Het is zeker de moeite waard, want ook voor jou als teler zitten er interessante zaken aan te komen.

05.07.18 - CVBB gaat voluit voor lokaal contact en draagvlakverbreding (rapportering CVBB deel 3)

Waterkwaliteitsgroepen vormen de basis van de CVBB-werking. Op een laagdrempelige manier wordt er veel waardevolle informatie uitgewisseld over het gebied rond een MAP-meetpunt. Maar het CVBB gaat ook letterlijk de boer op, met de zogenaamde tententochten. De grote betrokkenheid die daarmee gecreëerd wordt, maakt dat land- en tuinbouwers samen streven naar een betere waterkwaliteit.

27.06.18 - Cursus begeleidingssnoei voor jonge bomen

Wil je als agroforestrytoepasser het maximum halen uit je boomaanplant voor kwaliteitshout, dan is een goede begeleidingssnoei cruciaal. Kom er alles over te weten en doe praktijkervaring op tijdens een gratis cursus begeleidingssnoei voor jonge bomen op 17 juli in Heuvelland.

21.06.18 - Demonstratie randenmaaiers lokt mooi aantal landbouwers

Op vrijdag 15 juni ging de demonstratie akkerranden en bufferstroken door op het voetbalplein van Nieuwestede. 45 geïnteresseerden kwam kennis verzamelen over het beheer van de 1-meter teeltvrije zone. Ze ontdekten ook wat ze met de 5-meter bemestingsvrije kunnen aanvangen. Ook het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, driftreducerende technieken, beheersovereenkomsten en drones in de landbouw kwamen uitvoerig aan bod.

14.06.18 - Het irrigatieseizoen komt eraan: zorg dat je beregeningsinstallatie klaar is voor gebruik

We zijn halfweg juni en op veel plaatsen viel de afgelopen weken nauwelijks neerslag. Ook volgende week wordt weinig regen voorspeld. Wie straks wil irrigeren doet er dus goed aan nu de nodige voorbereidingen te treffen en zijn installatie na te kijken. Denk eraan dat het optimale irrigatietijdstip niet alleen afhankelijk is van de bodemsoort, maar ook van de teelt en van het groeistadium van het gewas. Jonge planten moeten natuurlijk wortel kunnen vormen, maar in de fase van de koolvorming is beregenen van bloemkool zeker effectief.    

13.06.18 - Demonstratie onderhoud van akkerranden in Wingene

Welke maaiers zijn geschikt om de 1-meter teeltvrije zone te onderhouden? Waarom gebruik je best driftreducerende doppen? Hoe beheer je een 1-meter teeltvrije zone? En wat kan je aanvangen met de 5-meter bemestingsvrije zone langs waterlopen? We demonstreren verschillende randenmaaiers en geven antwoord op deze en tal van andere vragen tijdens de demonamiddag van 21 juni in Wingene.

12.06.18 - Infoavond agroforestry: Bomen voor veerkracht

Wil je wel eens iets nieuws proberen op je bedrijf? Ben je op zoek naar manieren om meer opbrengst te halen uit een hectare grond? Wil je meewerken aan meer biodiversiteit in het landbouwlandschap? Of een nog betere combinatie van een hoge productiviteit en een hoge biodiversiteit? Dan is agroforestry misschien iets voor jou. Kom op maandag 18 juni informatie inwinnen op onze infoavond “Agroforestry: Bomen voor veerkracht”  

07.06.18 - Demonstratienamiddag beheer akkerranden

Welke maaiers zijn geschikt om de 1-meter teeltvrije zone te onderhouden? Hoe gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen? Hoe zitten beheerovereenkomsten ineen? Waarom gebruik je best driftreducerende doppen? Hoe beheer je een 1-meter teeltvrije zone? En wat kan je aanvangen met de 5-meter bemestingsvrije zone langs waterlopen? We demonstreren verschillende randenmaaiers en geven antwoord op deze en tal van andere vragen tijdens de demonamiddag van 15 juni. 

 
06.06.18 - Een beheerovereenkomst perceelsranden iets voor jou?

Langs ingedeelde waterlopen geldt er een verbod op het gebruik van meststoffen in de eerste vijf meter landinwaarts. Heb je perceelsranden langs waterlopen en wil je voldoen aan de regelgeving, maar er tegelijkertijd nog iets aan overhouden? Dan is een beheerovereenkomst perceelsranden misschien iets voor jou.

05.06.18 - Over natjes en droogjes in de Westhoek - deel 2

Vlaanderen is een gebied waar de waterbeschikbaarheid per inwoner heel laag is. Door de klimaatverandering zal Vlaanderen geconfronteerd worden met periodes van intensere piekregens en toenemende droogtes. Op 17 mei werden een aantal oplossingen door een panel van experten aangereikt tijdens een infoavond.

04.06.18 - Rapport van de CVBB-werking: het verhaal achter de cijfers

Het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB vzw) is begin 2012 opgestart. Sindsdien gingen CVBB-adviseurs samen de land- en tuinbouwers op zoek naar oplossingen voor de problemen met waterkwaliteit in agrarisch gebied. De werking kadert in het Mestdecreet en de Mestactieplannen (MAP 4 en MAP 5) en is complementair aan de activiteiten van de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij en andere actoren op het terrein, die allen ijveren voor het behalen van de doelstellingen rond waterkwaliteit.

30.05.18 - Eerste leiding gelegd voor irrigatienetwerk in Ardooie

Volgende week starten de werkzaamheden voor de aanleg van een ondergronds leidingnetwerk in Ardooie. Dat netwerk zal gezuiverd afvalwater van het groenteverwerkend bedrijf Ardo verdelen over 500 ha landbouwgrond in de onmiddellijke omgeving. 47 landbouwers, die zich verenigden in de coöperatie INERO cvba, kunnen zo hun waterbevoorrading veilig stellen. Deze unieke samenwerking tussen landbouw en industrie komt tot stand in een samenwerking tussen Flanders' FOOD, Howest, Inagro, Universiteit Gent, VITO en Vlakwa.

30.05.18 - De randenmaaier op Landbouwexpo Tielt

Begin juni. De tijd begint te dringen als je de 1-meter teeltvrije zone nog een opfrisbeurt wil geven. Geen tijd of geen geschikte maaier? Geen probleem: doe een beroep op de randenmaaier. Wil je die machine eerst eens in actie zien vooraleer te beslissen? Kom ons dan bezoeken op de Landbouwexpo in Tielt.

03.05.18 - Demonstratieproject ‘Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf’

Kwalitatief drinkwater gebruiken voor dieren is zeer belangrijk. Via demonstratie en sensibilisering willen we veehouders daarvan bewust maken. Daarom reiken we je een aantal instrumenten aan waarmee je zelf aan de slag kunt gaan.

30.04.18 - Klimaatdagen: uitdagingen voor toekomstgerichte, robuuste watervoorziening in Westhoek

Door de bevolkingsdichtheid en de vele waterintensieve economische activiteiten is er in Vlaanderen per persoon weinig water beschikbaar. En door de klimaatverandering neemt de kans op watertekort toe. Zo was er in het voorjaar en de zomer van 2017 een uitzonderlijke droogte in de Westhoek. Tijdens een reeks "klimaatdagen" gaan we dieper in op de uitdagingen voor een toekomstgerichte, robuuste watervoorziening.

04.04.18 - De grote waterenquête

Het Vlaams Kenniscentrum Water lanceerde op Wereldwaterdag de “grote waterenquête”. De enquête bevraagt burgers, bedrijven en lokale overheden. Ook de stem van de landbouwsector is hierin belangrijk. 

 
03.04.18 - Op zoek naar zoet en zout grondwater in Vlaams kust- en poldergebied

Vorige zomer vloog een helikopter met een grote koepel over de Vlaamse kust en polderstreek om het grensvlak zoet-zout in kaart te brengen. Op basis van deze kaart gaan we nu de boer op en kijken we waar het mogelijk is om het zoute water te vervangen door zoet water en zo een win-win situatie te creëren. Wil je hierin betrokken worden, neem dan zeker contact op met Elien Dupon.