Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1843 items aan uw criteria.
13.11.18 - Protocol: wat te doen bij diarree in de kraamstal?

Eén van de belangrijkste oorzaken van biggensterfte in de kraamstal is diarree kort na de geboorte. Het is essentieel om de biggen zo snel mogelijk te verzorgen om uitdroging te voorkomen. Daarnaast moet verspreiding naar andere nesten voorkomen worden en moeten de biggen van de volgende worpen beschermd worden. Uiteraard moeten de zieke biggen behandeld worden met het gepaste diergeneesmiddel.

13.11.18 - Pas PDCA toe en ervaar verschil op je melkveebedrijf

We ervaren dat het voor melkveehouders niet altijd eenvoudig is om bepaalde tips en adviezen om te zetten in haalbare gewoontes op het bedrijf. Het PDCA-principe (Plan Do Check Act) kan hierbij helpen. We zoeken nog melkveehouders die graag concrete actiepunten opgelijst krijgen over hun biest- en transitiemanagement!

13.11.18 - Vijfde trefdag VarkensAcademie op 30 november

Voor het vijfde jaar op rij organiseert Inagro, de Provincie West-Vlaanderen en onze partners de Trefdag VarkensAcademie. Wil je een boeiende dag beleven vol actuele thema’s uit de varkenshouderij en in gezelschap van jouw collega’s? Dan mag je deze afspraak ook dit jaar niet missen! Voor het vijfjarig bestaan van de trefdag ronden we de voormiddag graag feestelijk af met komiek Jan-Bart De Muelenaere.

12.11.18 - Water oppompen uit een bevaarbare waterloop - update 12 november 2018

Deze zomer golden beperkende maatregelen op de captatie van water uit West-Vlaamse bevaarbare waterlopen. Die beperkende maatregelen zijn opgeheven. Wie volgend jaar structureel water wil halen uit een bevaarbare waterloop leest best dit nieuwsbericht. We geven aan hoe het moet. 

09.11.18 - De situatie van het elektriciteitsnet in een oogopslag

We kregen de laatste weken heel wat vragen van landbouwers rond een mogelijke stroomuitval. Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, heeft een stroomindicator ontwikkeld waarmee je kunt opvolgen of er risico is op problemen in de komende 7 dagen.

08.11.18 - Van reststroom tot grondstof

Op dinsdag 30 oktober vond op Inagro de infonamiddag Van reststroom tot grondstof plaats. Tijdens die infonamiddag brachten we met UGent landbouwers, producenten, onderzoekers en beleidsmakers samen rond hergebruik van reststromen als meststoffen. Meer dan 50 geïnteresseerden leerden heel wat bij over de kansen en uitdagingen, het onderzoek en de veranderende wetgeving.

07.11.18 - Heg of houtkant, meer waard dan je denkt!

Hagen en houtkanten worden vaak als een last gezien op landbouwbedrijven. Toch kunnen ze tal van diensten leveren die nuttig kunnen zijn voor de bedrijfsvoering. Als voorbereiding op een nieuw project willen we peilen naar jouw interesse in bepaalde toepassingen. Zo willen we bruikbare oplossingen of alternatieven bieden voor problemen.

07.11.18 - Vermarkting van alternatieve vleeskip vanuit coöperatieve samenwerking

Begin 2018 ging het demonstratieproject ‘De Andere Kip’ van start. Daarbij demonstreren de projectpartners hoe een alternatieve vleeskip in Vlaanderen  vanuit een coöperatieve samenwerking in de markt gezet kan worden. Doorheen het project wordt gewerkt rond management, diergezondheid, ketenontwikkeling, bedrijfseconomie en vermarkting.

07.11.18 - Nieuw eiwitrijk voedergewas: van reststroom tot eiwit met eendenkroos!

Inagro en UGent stelden op dinsdag 30 oktober 2018 een nieuw eiwitrijk voedergewas voor, eendenkroos. Dat eiwitrijke waterplantje heeft een hoge productiviteit en kan groeien op verschillende reststromen uit de landbouw. Het biedt zo een oplossing voor problemen rond mestoverschotten en eiwitimport.        

     
07.11.18 - Cursusnamiddag: melkveehouders verkennen MCC, MPRn???

Samen met Boerenbond willen we een tiental melkveehouders begeleiden doorheen een aantal digitale toepassingen. Concreet gaan we samen MCC verkennen en willen we enkele basistoepassingen op de CRV-Veemanager aanleren zodat je meer uit je melkcontrole kan halen. Ook de verplichte antibioticaregistratie staat op de agenda. We geven je praktische tips om wachtwoorden bij te houden en websites als favoriet in te stellen. Wil je erbij zijn? Meld je dan nu aan!

07.11.18 - Aquavlan2 geeft goedkeuring aan twee nieuwe vouchers

Het Europese project Aquavlan2 steunt aquacultuurondernemers met een idee. Via een uniek vouchersysteem worden bedrijfsspecifieke vragen beantwoord. In oktober heeft het vouchercomité twee vouchers goedgekeurd. Het Vlaamse bedrijf Aqua4c en de Nederlander Robbert Willemsen denken na over de productie van roze Omegabaars.  De tweede voucher is voor het Nederlandse bedrijf Sea Protein dat macrowieren wil produceren.

06.11.18 - Tips bij het investeren in een biogasinstallatie - deel 3

Energie produceren uit biogas wordt nu al enkele jaren toegepast. Daarvoor zijn verschillende types biogasinstallaties ontwikkeld, aangepast aan de verscheidene sectoren. Afhankelijk van het soort biomassa dat wordt aangevoerd, werken die installaties volgens verschillende principes. Sommige staan rechtop, andere liggen plat. Werkt de reactor continu of ligt hij af en toe stil? Leer de verschillende types kennen in dit nieuwsbericht. Je ontdekt de werking van de vergisters tijdens onze excursie op 27 november.

31.10.18 - Welke gewassen bevatten grondstoffen voor biociden?

In onze reeks over de innovatieve tuin hebben we het deze maand over gewassen die werkzame stoffen bevatten die schadelijke organismen kunnen bestrijden. Er is een stijgende vraag naar biociden van natuurlijke oorsprong. In het Interreg-project ‘Growing a green future’ wordt onderzocht welke gewassen daarvoor het meeste potentieel bieden.

30.10.18 - Nitraatresidu 2018: update

Een goeie maand na de start van de nitraatresiducampagne heeft het labo van Inagro meer dan 2.000 grondstalen geanalyseerd. We merken bepaalde trends op: op percelen met akkerbouwmatige teelten meten we de laagste nitraatresidu’s en op groente- en aardappelpercelen vindne we de hogere residu’s.

30.10.18 - Nieuwe service van het team eetbare paddenstoelen

Uit de sectorenquête van 2017 blijkt dat ongeveer 53 % van de champignonkwekers regelmatig gebruikmaken van aaltjes als natuurlijk bestrijdingsmiddel tegen larven van de champignonmug. Voortaan biedt Inagro daarom een nieuwe dienst aan. Kwekers die de vitaliteit van de aaltjes willen nagaan, kunnen bij ons team eetbare paddenstoelen terecht. Je leest er meer over in dit nieuwsbericht.

30.10.18 - Opleiding beschermmateriaal mestgassen op 8 november

Mestgassen houden een reëel gevaar in. Ze kunnen niet alleen leiden tot vergiftiging en verstikking. Ze zijn ook ontvlambaar en explosief. Zelfs ervaren mensen onderschatten de gevaren van mestgassen! Om je te wapenen heeft de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de brandweer een uitleendepot van beschermmateriaal en meettoestellen uitgerold. Je kan het materiaal gratis uitlenen op voorwaarde dat je een opleiding volgde. Op 8 november is het zover. Grijp je kans!

29.10.18 - Rassenproef industriebloemkool zomerteelt

Rekening houdend met de eisen voor de verwerkende industrie vallen een paar rassen op. Het referentieras Clarina (Syngenta) scoorde goed. Toledo (Bejo) sloot daarbij aan, maar was kwalitatief iets minder. David (Syngenta) was vergelijkbaar en vroeger, maar gaf een lagere opbrengst. Giewont (Seminis) en Jubera (Seminis) waren merkelijk later, maar combineerden een hoge opbrengst met een zeer goede kwaliteit. Java (SGC3083 - Syngenta) en vooral het latere CLX 33721 (Clause) lijken kwalitatief zeer beloftevol en gaven een gemiddelde opbrengst.  

 
26.10.18 - Schoon Boeren lokt 2000 curieuzeneuzen naar duurzame bedrijven - deel 3

Tijdens de zomer van 2018 kwamen heel wat gezinnen curieuzeneuzen bij zes duurzame land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Deerlijk, Kortrijk, Zwevegem en Harelbeke. Voor de vijfde keer investeerden Inagro en de Provincie West-Vlaanderen in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. We hechten er veel belang aan om de duurzaamheidsinspanningen van de land- en tuinbouwer om de hoek onder de aandacht te brengen. In een reeks van drie nieuwsberichten blikken we terug op een geslaagde editie!

25.10.18 - Praktische tips om professioneel te onderhandelen

Onlangs vond de voordracht "Professioneel onderhandelen" plaats in Avowest in Poperinge. Veertig deelnemers luisterden geboeid naar de praktische voorbeelden die Ronny Van Baelen gaf. Om tot de ideale deal te komen is een goede voorbereiding van groot belang! Een 'spiekbriefje' maken, de tafel opruimen en de erfbetreder op afspraak laten komen zijn enkele handige tips. In dit nieuwsbericht vind je nog meer tips!

25.10.18 - Schaalveranderingen in de land- en tuinbouw

Op maandag 22 oktober organiseerden we een studienamiddag "Schaalveranderingen in land- en tuinbouw? Op zoek naar antwoorden." Meer dan 80 mensen gingen in op onze uitnodiging en tekenden present. De gemengde samenstelling van gemeenteambtenaren, studiebureaus en landbouwers zorgde voor een interessant debat. In dit nieuwsbericht zetten we de belangrijkste conclusies op een rij.