Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1898 items aan uw criteria.
22.01.19 - Een cursus aquacultuur, iets voor jou?

Odisee start op 12 februari een nieuwe cursus ‘aquacultuur specialisatie’. In een van de lessen deelt Stefan Teerlinck zijn ervaring als aquacultuurmedewerker bij Inagro.

20.01.19 - Rassen prei industrie late herfst

In deze rassenproef werden 14 rassen beproefd naar hun waarde voor levering aan de verwerkende industrie. In eerste instantie is hierbij een hoge opbrengst van prei met een voldoende fijn sortering van belang.  Onder de warme en droge omstandigheden van 2018 scoorden het kortere en grovere Megaton (Nunhems) en het typisch langere en fijnere Lington (Nunhems) het hoogst naar opbrengst. Het best pelbare Krypton (Nunhems) volgde op korte afstand. Ook Fencer (Bejo), Comanche (Enza) en Jumper (Bejo) gaven een aan Krypton vergelijkbare opbrengst. Van deze rassen was Jumper minst vlot pelbaar. De andere rassen scoorden beduidend lager naar opbrengst.

17.01.19 - Nieuwe infrastructuur en nieuwe structuur in Inagro

Wie Inagro af en toe bezoekt, zal het niet ontgaan zijn: tussen eind 2016 en eind 2018 kwam een nieuw kantoorgebouw tot stand op onze site. Voortaan vormen gebouw A en het nieuwe gebouw D het kloppend hart van ons onderzoekscentrum. Naast de infrastructuur onderging ook de organisatiestructuur een duidelijke verandering. Meer dan ooit is de werking georganiseerd rond klantenservice.

17.01.19 - Opleiding en opstart uitleendepot beschermmateriaal mestgassen in West-Vlaanderen

Mestgassen zijn gevaarlijk. Daarom is het provinciebestuur in samenwerking met de brandweerzones gestart met verschillende uitleendepots over de hele provincie waar je beschermmateriaal gratis kan ontlenen.

17.01.19 - Kom naar een inspiratiemoment voor je activiteit in de Week van de Korte Keten

Op Agriflanders werd het startschot gegeven voor de nieuwe editie van de Week van de Korte Keten. In West-Vlaanderen daagt Inagro samen met haar partners elke producent en vereniging en elk gemeentebestuur uit om een actie of evenement te organiseren tussen zaterdag 4 en zondag 12 mei 2019. Zie je het helemaal zitten om een activiteit op te zetten? Kom dan naar één van onze inspiratiemomenten op donderdag 31 januari of vrijdag 1 februari.  

17.01.19 - Watertool en Routeplanner Melkvee groot succes op Agriflanders!

Agriflanders zit er weer op. Op onze beursstand kon je onder meer terecht voor advies rond water, maar ook de experts melkveehouderij stonden je te woord. Wie deelnam aan onze wedstrijd, maakte kans om een gratis waterstaal (ter waarde van 50 euro) te winnen. In totaal werden acht analyses verloot. Lees in dit nieuwsbericht het verslag van het beursweekend.

16.01.19 - Duurzame landbouw door voedingsstoffen te hergebruiken

Inagro is een van de negentien partners in het H2020-project Nutri2Cycle, dat recent van start ging. Dat vierjarig project onderzoekt de mogelijkheden om het meststoffengebruik in Europa efficiënter te laten verlopen door nutriënten te hergebruiken. Zo willen de projectpartners de uitstoot van broeikasgassen, de bodemaantasting en de afhankelijkheid van energie en meststoffen verminderen.

16.01.19 - Bestel je bloemenmengsels en draag je steentje ‘bij’

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Inagro de groepsaankoop ‘bloemenzaden voor bijen’. We stelden twee specifieke bloemenmengsels samen die erg geschikt zijn voor zowel bestuivers als natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Bestel vandaag nog (één van) onze bloemenmengsels op maat van die insecten!

16.01.19 - Insecten en eendenkroos als voedsel in een aquaponicssysteem

Sinds de start van het Aquavlan2-project kregen zeventien bedrijven al een duwtje in de rug. Via een vouchersysteem kunnen ze gratis expertise of diensten inhuren. Inagro hielp het Gentse bedrijf Smart Farmers met een literatuurstudie over het potentieel van insecten en eendenkroos in een aquaponicssysteem.

15.01.19 - Hoe ga je om met de randvoorwaarden erosie in het nieuwe teeltseizoen?

Heb je rode en/of paarse percelen? Weet jij al hoe je dit teeltseizoen zal omgaan met de randvoorwaarden erosie? We helpen je op weg!

11.01.19 - FERM! - editie 2019

Als alles goed ging, viel het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" onlangs bij jou in de bus. Dat magazine van de Provincie West-Vlaanderen, Inagro en VLM inspireert West-Vlaamse land- en tuinbouwers in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. In dit nieuwsbericht lichten we alvast een tipje van de sluier. Nam jij het tijdschrift al door? Dan horen we graag jouw mening. Deze publicatie kan je ook digitaal raadplegen.

11.01.19 - Inagro-medewerker wint eerste thesisprijs voor agro-ecologie en biolandbouw

Op de studiedag ‘Biologische landbouw, smart farming²’ van het Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en voeding (NOBL) op Agriflanders werd voor het eerst een thesisprijs voor agro-ecologie en biolandbouw uitgereikt. Inagro-medewerker Tim De Cuypere, afgestudeerd aan UGent, ontving een geldprijs van 500 euro en felicitaties van de jury voor zijn masterproef over de beheersing van knopkruid in de biologische groenteteelt. Lees meer in dit nieuwsbericht of op www.vilt.be.

10.01.19 - We verwelkomen West-Vlaamse korteketenproducenten op Agriflanders

Korte keten krijgt momenteel veel aandacht. Op Agriflanders is dat niet anders. De Vlaamse provincies staan deze week op een gezamenlijke stand (4330, hal 4) rond dit thema. Hiermee lanceren ze de nieuwe editie van de Week van de Korte Keten en roepen korteketenproducenten op om mee te stappen in de campagne. West-Vlaamse korteketenproducenten onthalen we persoonlijk op vrijdag 11 januari en zondag 13 januari. Ontdek wat we je te bieden hebben.

10.01.19 - Bezoek aan de droge, thermofiele vergister van Biogaz Pévèle

Op dinsdag 27 november 2018 organiseerden Biogas-E en Inagro een excursie naar Biogaz Pévèle in het kader van de projecten Pocket Power en TransBio. We bezochten een droge, thermofiele vergister op een melkveebedrijf in Wannehain, Frankrijk.

10.01.19 - Verkorten en GPS-oogst: een meerwaarde in de teelt van winterveldbonen?

In 2016 en 2017 hadden we mooie opbrengstresultaten met winterveldbonen in de zware grond. Daarom zaaiden we eind 2018 opnieuw een proef in op het proefplatform Ten Bogaerde in Koksijde. Door vragen van landbouwers ligt de focus deze keer op het gebruik van groeiregulatoren en de mogelijkheden van GPS-oogst.

10.01.19 - Nieuwe Inagro-dienst: monitoring van plagen en nuttigen in zachtfruit

In 2019 breidt Inagro zijn dienstenaanbod uit met het pakket ‘monitoring van plagen en nuttigen in zachtfruit’. Zo kunnen we telers helpen om minder chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken en de slaagkansen van biologische middelen te verhogen. Ben je als teler geïnteresseerd? Lees dan verder en ontdek hoe we dit concreet zullen aanpakken.    

 
10.01.19 - Afstandsregels langs oppervlaktewaterlichamen: waar geldt wat precies?

Boeren langs waterlopen is niet altijd evident. Naast alle andere wetgeving moet je langs oppervlaktewaterlichamen ook rekening houden met bufferafstanden tot de waterlopen. Maar waar gelden welke regels? In dit nieuwsbericht zetten we alles nog eens op een rij.

10.01.19 - Sluit aan bij de studieclub drinkwaterkwaliteit

Smakelijk en veilig drinkwater is essentieel voor gezonde varkens. In een volgende studieclub bespreken we hoe je de kwaliteit van het drinkwater op jouw bedrijf het best kan optimaliseren. Welke bron is beschikbaar? Is ontsmetting noodzakelijk? Welke technieken zijn beschikbaar en haalbaar? Wat zal het mij kosten?

09.01.19 - Late herfstprei verse markt 2018: trips was moeilijk te beheersen

In 2018 voerden we opnieuw een cultivaronderzoek met late herfstprei voor de verse markt. In de proef voldeed de referentie, Poulton, zowel kwalitatief als kwantitatief aan de verwachtingen. De gemiddelde netto-opbrengst bedroeg 37,0 ton/ha. HZ 33-2604 kwam in deze proef als zeer beloftevol naar voor. Het gewas was wel wat bleker, maar het ras gaf een hogere kg-opbrengst. Bovendien scoorde het kwalitatief zeer goed en kwam de prei heel goed uit de bewaarproef. Ook E65D.099 lijkt beloftevol te zijn. Curling scoorde kwalitatief goed, vooral na bewaring, maar bleef achter in opbrengst.

08.01.19 - CVBB bedrijfsbegeleiding, iets voor jou?

Wil je in 2019 deelnemen aan de CVBB bedrijfsbegeleiding? Vergeet dan niet om je aanvraag in te dienen! We geven jou persoonlijk advies over bemesting, tips om een lager nitraatresidu te behalen en de meest actuele nieuwtjes in de wetgeving. Wist je dat het advies een waarde heeft van 350 euro, maar je slechts 50 euro + BTW op het factuurbedrag betaalt?