Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1860 items aan uw criteria.
13.12.18 - Opstart assimilatiebelichting in aardbei een feit bij Inagro

Sinds vandaag - 13 december - baadt onze vroege voorjaarsteelt aardbei in het licht, in LED-assimilatielicht om precies te zijn. De donkere winterperiode was lang onontgonnen terrein in de aardbeiproductie. Met extra fotonen zullen we de dag artificieel verlengen en plannen we vroeger te oogsten.

13.12.18 - Met advies naar betere resultaten op jouw melkveebedrijf - deel 1

Half januari staan de deuren van Flanders Expo opnieuw open voor bezoekers en exposanten van de Vlaamse landbouwbeurs Agriflanders. Ook Inagro zal er zijn (stand 4122 in hal 4), onder meer met advies in melkveehouderij. Want we bieden je heel wat ondersteuning om je technische bedrijfsvoering te verbeteren. In dit nieuwsbericht ontdek je alvast heel wat over onze dienstverlening. Op Agriflanders beantwoorden we met plezier al jouw vragen! Wist je trouwens dat je op de beurs een gratis zakboekje kunt krijgen met handige tips voor jongvee en droogstand?

13.12.18 - Afwijkende waterkwaliteit? Check de watertool!

Half januari staan de deuren van Flanders Expo opnieuw open voor bezoekers en exposanten van de Vlaamse landbouwbeurs Agriflanders. Ook Inagro zal er zijn (stand 4122 in hal 4), onder meer met advies rond water. Water met een onberispelijke kwaliteit voor de toepassingen waarvoor je het wil gebruiken, is op heel veel bedrijven eerder een droom dan werkelijkheid. Onze watertool helpt je bij afwijkende waterkwaliteit die droom te bereiken. In dit nieuwsbericht ontdek je alvast heel wat. Op Agriflanders beantwoorden we met plezier al jouw vragen!

12.12.18 - Lichte vorsttemperaturen tot -3 °C komende dagen
Vrijdag en vooral zaterdag worden vorsttemperaturen voorspeld van -3 tot -4 °C. Afhankelijk van de wind en de bodem kan dat te veel zijn voor knolselder en sluitkool. De veiligste en beste optie is je groenten rooien vooraleer het vriest. Is dat niet mogelijk, dan kan je best (een deel) van je teelten afdekken met howicover of vliesdoek. Gelukkig zal de vorstperiode beperkt zijn in de tijd, waardoor je prei nog niet moet afdekken.
07.12.18 - Ruwvoer 2018: laat de maïskuil geen valkuil worden

De aanhoudende droogte van afgelopen zomer heeft de ruwvoerproductie op veel melkveebedrijven getekend. Een tekort aan ingekuild gras of maïs en een ondermaatse kwaliteit van de maïskuil maakt het uittekenen van een gebalanceerd rantsoen moeilijk. De analyseresultaten van maïskuilen lopen sterk uiteen en roepen vragen op over de bruikbaarheid in de praktijk. Toch blijven ze een onmisbaar instrument om het rantsoen uit te rekenen. Een goede opvolging en terugkoppeling met resultaten uit de stal zal meer dan ooit noodzakelijk zijn.

06.12.18 - Call investeringssteun voor kleine en middelgrote windturbines

Sinds 3 december kan iedereen die van plan is een kleine (tot 15 meter hoog) of middelgrote (tot 300 KWe) windmolen te plaatsen, investeringssteun aanvragen bij de Vlaamse overheid. 

 
06.12.18 - Resultaten nitraatresiducampagne 2018

Tijdens de afgelopen sperperiode (1 oktober - 15 november) analyseerde het labo van Inagro enkele duizenden grondstalen op restnitraat. Gemiddeld bedraagt het nitraatresidu 96 kg NO3-N/ha, een kleine stijging ten opzichte van 2017. Toen hebben we gemiddeld 92 kg NO3-N/ha gemeten.

04.12.18 - Op naar de volgende VarkensAcademie!

De jaarlijkse trefdag van de VarkensAcademie was aan zijn vijfde editie toe. Om het vijfjarige bestaan te vieren, trad onder andere komiek Jan-Bart De Muelenaere op in het plenair gedeelte. In de namiddag konden de deelnemers net zoals elk jaar kiezen uit verschillende inhoudelijke sessies. De trefdag was opnieuw het ideale ontspanningsmoment voor veel varkenshouders. Even weg uit de realiteit en zorgeloos genieten.

03.12.18 - Plannen om te planten? De wilgen staan alvast op jou te wachten…

Na een lange zomer en een prachtige herfst zijn heel wat bomen en struiken nu in rust. Dat is hét moment voor wat verfraaiende aanplantingen. Wist je dat je gratis wilgen kunt bestellen via het Stad-Land-schap? In dit nieuwsbericht vertellen we je er alles over!

27.11.18 - Intensieve aanpak CVBB zorgt voor mentaliteitswijziging telers (rapportering CVBB deel 5)

De gebiedsgerichte werking - intensieve aanpak – van het CVBB draait op volle toeren. Na 3 jaar merken we op het terrein een beginnende mentaliteitswijziging bij de telers. Zij die oorspronkelijk laks met bemestingsadviezen omgingen, beginnen nu in te zien dat het goed opvolgen van bemestingsadviezen een win-winsituatie is : zowel voor het milieu als voor het financieel rendement van de teelten.  Het CVBB is ervan overtuigd dat de niet aflatende sensibilisering en inzet van de CVBB-medewerkers de goede manier is om landbouwers uiteindelijk oordeelkundiger te laten bemesten in de praktijk en zo een betere waterkwaliteit te verkrijgen.

26.11.18 - Landbouwers tonen inspanningen voor akkervogels

Op donderdag 15 november organiseerden we een veldbezoek in Ramskapelle. Onder de belangstelling van een internationaal gezelschap met een brede waaier aan expertises doorkruisten we een gebied van 500 ha in de West-Vlaamse polder. We hielden halt bij de verschillende akkervogelmaatregelen die aangelegd werden in het lopende Europese PARTRIDGE-project. Ruim twee jaar al leveren lokale landbouwers in Ramskapelle inspanningen voor akkervogels, met de patrijs als voorbeeldsoort. De landbouwers stelden de genomen maatregelen voor aan de aanwezigen. Zij onthaalden de inspanningen unaniem positief.

23.11.18 - Debat ‘Klimaatslimme landbouw in West-Vlaanderen’

Onze West-Vlaamse landbouw staat allicht voor één van de grootste uitdagingen ooit. Sneller dan verwacht laat het veranderende klimaat zich voelen. Langere periodes van droogte zijn een feit. En felle regenbuien spoelen heel wat vruchtbare landbouwgrond en teelten weg. Klimaatbewuste veehouderij heeft dan weer emissies en lokaal geproduceerd veevoeder als belangrijke werkpunten. En warmteregulatie en CO² zijn uitdagingen die zich binnen de glastuinbouw steeds sterker manifesteren.

22.11.18 - PlattelandsTv brengt reportage over onze aquacultuurafdeling

Aquacultuur zit in de lift. Vis, schelpdieren en plantaardige organismen kweken in een gecontroleerde omgeving kan op lange termijn een duurzame oplossing vormen voor de toenemende vraag naar kwaliteitsvolle en ecologisch verantwoorde voeding. Inagro wil zijn steentje bijdragen via onderzoek naar de optimale kweek van snoekbaars en via begeleiding van ondernemers bij de opstart van hun aquacultuurbedrijf. Wil je meer weten? Stem dan vanaf zondag af op PlattelandsTv.

22.11.18 - Terugblik op studieclub Ceres-boekhouding

Op 15 november organiseerden VIVES en Inagro een studieclub over Ceres, een van de meest gebruikte computerprogramma’s om technische cijfers van het varkensbedrijf bij te houden. Tijdens die studieclub leerden varkenshouders hoe ze hun bedrijfsgegevens en -resultaten efficiënt kunnen opvragen en interpreteren. Deelnemers konden er ook terecht met eventuele problemen of onduidelijkheden. Deze studieclub kadert in het LEADER-project ‘Tope WROETen in de Westhoek’.

22.11.18 - Mogelijkheden voor biologische gewasbescherming in openluchtteelten - enquête

In Europa staat het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen onder druk. Zowel voor gangbare als biologische telers kan biologische gewasbescherming daarvoor een goed alternatief vormen. Ben jij een teler van groenten of fruit in openlucht? Ben je verkoper of toeleverancier, voorlichter of producent van gewasbeschermingsmiddelen? Geef dan jouw mening over biologische gewasbeschermingsmiddelen in een korte enquête.    

 
19.11.18 - Kan je je groenbedekkers al inwerken?

Recent organiseerden we een aantal demo's omtrent groenbedekkers. Meer dan 300 land- en tuinbouwers namen deel. Ze merkten op hoe belangrijk het is om groenbedekkers in te zaaien en veilig te werken met gewasbeschermingsmiddelen. Met een profielput en aangepaste bandenspanning demonstreerden we ook de impact van machinegewichten op bodemverdichting. In dit nieuwsbericht blikken we terug op de geslaagde studiedagen.

15.11.18 - Vlaams actieplan water voor land- en tuinbouw overhandigd aan minister
Het departement Landbouw en Visserij heeft op 15 november het “actieplan water voor land- en tuinbouw” overhandigd aan de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Dat actieplan telt vijf actiedomeinen die we in dit nieuwsbericht voor jou op een rijtje zetten.
14.11.18 - Verzekering en voedselveiligheid: combineerbaar met boerderijbezoeken?

Het blijft belangrijk ons landbouw- en voedselproductieverhaal te delen. West-Vlaamse bezoekboerderijen pakken hun boerderijbezoeken met een grote portie creativiteit aan om er een interactieve beleving met impact van te maken. Dat betekent nauw contact met dieren en machines, actief meewerken en proeven. Voorzichtigheid daarbij is geboden. We nodigden experten voedselveiligheid en verzekering uit voor toelichting bij wat precies kan en moet.

14.11.18 - De toekomst van de landbouw is "Smart Farming

Innoveren doe je niet alleen. Dat bewees de grote opkomst op het B2B-event “Smarter Farming” op 13 november. Op die netwerknamiddag bracht Agreon de wereld van sensoren en robotica samen met die van de machineconstructeurs en stallen- en serrebouwers. De deelnemende bedrijven deelden hun inzichten over de landbouw van de toekomst. Precisielandbouw schept kansen, zo blijkt uit de interessante contacten die er gelegd werden.

13.11.18 - Rassenproef industriebloemkool zomerteelt

Dit voorjaar legden we een rassenproef aan met zomerteelt van bloemkool voor de industrie. Rekening houdend met de eisen van de verwerkende industrie vallen een paar rassen op. Het referentieras Clarina (Syngenta) scoorde goed. Toledo (Bejo) sloot daarbij aan, maar was kwalitatief iets minder. David (Syngenta) was vergelijkbaar en vroeger, maar gaf een lagere opbrengst. Giewont (Seminis) en Jubera (Seminis) waren merkelijk later, maar combineerden een hoge opbrengst met een zeer goede kwaliteit. Java (SGC3083 - Syngenta) en vooral het latere CLX 33721 (Clause) lijken kwalitatief zeer beloftevol en gaven een gemiddelde opbrengst.