Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1814 items aan uw criteria.
19.10.18 - Schoon Boeren lokt 2000 curieuzeneuzen naar duurzame bedrijven - deel 2

Tijdens de zomer 2018 kwamen heel wat gezinnen curieuzeneuzen bij zes duurzame land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Deerlijk, Kortrijk, Zwevegem en Harelbeke. Voor de vijfde keer investeerden Inagro en de Provincie West-Vlaanderen in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. We hechten er veel belang aan om de duurzaamheidsinspanningen van de land- en tuinbouwer om de hoek onder de aandacht te brengen. In een reeks van drie nieuwsberichten blikken we terug op een geslaagde editie!

18.10.18 - Nitraatresidu 2018

Nu de staalnamecampagne voor nitraatresidubepaling halfweg is, houden we jullie even op de hoogte van de huidige stand van zaken. We zien na analyse van meer dan 1.000 stalen de klassieke jaarlijkse trends bij de verschillende teeltgroepen tevoorschijn komen.

18.10.18 - Architectuur en serretechniek hand in hand in dakserre

Dat landbouw en industrie geen concurrenten hoeven te zijn op het vlak van ruimtegebruik bewijzen Inagro en REO Veiling in een innovatief project. De partners slaan de handen in elkaar voor de bouw van een toekomstgerichte onderzoekseenheid voor glasgroenten op het dak van de kistenloods van de REO Veiling in Roeselare. Gisteren, op 17 oktober, vond de installatievergadering van Agrotopia plaats. Daaruit blijkt dat de bouw zal starten in december 2018. In juni 2020 moeten de werken klaar zijn.

18.10.18 - Keten opgezet rond lokale biosoja met landbouwer Simon Colembie, La Vie est Belle en Colruyt Group

Dit jaar vonden bioboer Simon Colembie, Colruyt en La Vie est Belle elkaar in een samenwerking rond biologisch gekweekte sojabonen. Inagro en ILVO stonden hen daarin bij met teelttechnisch advies. Het resultaat van de samenwerking ziet er alvast veelbelovend uit. Simon oogstte ongeveer 2,5 ton bonen die in korte keten verwerkt zullen worden door La Vie est Belle tot burgers en spreads. Die producten zullen vanaf volgend jaar te koop zijn in Bio-Planet.

17.10.18 - Reststromen op jouw bedrijf hergebruiken? Kom naar onze infonamiddag!

Kunstmest is niet meer weg te denken uit een bemestingsstrategie. Nochtans zijn er verschillende regio's in Europa met een overschot aan meststoffen. Er bestaan technieken voor de recuperatie ervan, maar landbouwers gebruiken die tot nu toe amper. Het project ReNu2Farm wil erop inzetten om kunstmest helemaal of gedeeltelijk te vervangen door gerecupereerde meststoffen. Meer info? Kom naar onze infonamiddag op 30 oktober!

17.10.18 - Greppeltjes? Beter niet.

Greppeltjes trekken is een gewoonte voor veel landbouwers. Maar als je greppeltjes maakt om water van percelen af te laten, kunnen er ook meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de beek terechtkomen. Probeer die techniek daarom te vermijden.

16.10.18 - Gekke prei of 'vlaggen'

De laatste tijd zien we regelmatig prei die onregelmatig is uitgegroeid, weliswaar in beperkte aantallen. Het fenomeen is al langer aanwezig in het veld, maar komt nu beter tot uiting omdat de misvormde planten boven het gewas uitkomen. Dit wordt ook wel eens 'vlaggen' genoemd. Uiteraard willen we de oorzaak kennen. We stelden alvast twee types misvorming vast: er is prei die buisvormig uitgroeit, alsof er een bloeistengel doorschiet, en er is prei die misvormd en krullend verder groeit.

16.10.18 - 1 meelworm, 2 meelwormen... 3 254 982 meelwormen

Als landbouwer is het belangrijk om te weten hoeveel dieren je hebt. Dat laat je toe het voer exact te doseren en toekomstige inkomsten in te schatten. Het aantal koeien in de wei is makkelijk geteld. Bij meelwormen ligt dat een stuk moeilijker. Het gaat al snel om duizenden tot tienduizenden larfjes die, zeker de eerste week, bijna niet zichtbaar zijn. Het aantal meelwormen per bak is wel noodzakelijk om de insecten efficiënt op grote schaal te kweken. Hoe tel je meelwormen? We zochten het uit.

16.10.18 - Biociden, hoe zit dat nu?

Wat zijn biociden? Welke biociden worden gebruikt op een landbouwbedrijf? En belangrijk: wat moet je als landbouwer doen om wettelijk in orde te zijn? In dit nieuwsbericht helpen we je op weg!

16.10.18 - Resultaten van proef met vroege rassen broccoli

Dit voorjaar voerden we een proef uit met broccoli in vroege teelt voor de verse markt. De beste resultaten werden behaald met Ironman, Eos, Beany en Titanium. Die rassen scoorden zowel kwalitatief als kwantitatief heel goed. SGD002 en 25-735 lijken beloftevol. De vroege cultivar Aquiles viel kwalitatief tegen. Malibu en SVBL 0166 volgden en scoorden al beter.

12.10.18 - Schoon Boeren lokt 2000 curieuzeneuzen naar duurzame bedrijven - deel 1

Tijdens de zomer 2018 kwamen heel wat gezinnen curieuzeneuzen bij zes duurzame land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Deerlijk, Kortrijk, Zwevegem en Harelbeke. Voor de vijfde keer investeerden Inagro en de Provincie West-Vlaanderen in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. We hechten er veel belang aan om de duurzaamheidsinspanningen van de land- en tuinbouwer om de hoek onder de aandacht te brengen. In een reeks van drie nieuwsberichten blikken we terug op een geslaagde editie!

11.10.18 - Proef de lekkere kiwibessen nu!

Dit jaar werden er heel wat kiwibessen geoogst. De bessen hebben een lekkere, zoete smaak, een handig formaat en een hoogwaardige voedingswaarde. Proef je mee? En wist je dat je kiwibessen ook kunt telen in onze streken?

11.10.18 - Carbon Farming om de voedselvoorzieningsketen te vergroenen

De landbouwsector heeft een groot potentieel voor koolstofopslag in de bodem en draagt zo bij aan de regionale en nationale klimaatdoelstellingen. Het Carbon Farming-project wil de voedselvoorzieningsketen groener maken door de opslag van koolstof in landbouwbodems te stimuleren.

11.10.18 - Schaalveranderingen in land- en tuinbouw? Op zoek naar antwoorden.

Onze land- en tuinbouwsector blijft volop in beweging. We evolueren naar efficiëntere en technisch sterke bedrijven. En ja, daar hoort vaak een nieuwe vergunning bij. Kom naar de studienamiddag 'Schaalverandering in land- en tuinbouw' en krijg meer inzicht in het beoordelingsproces en het belang van een goed dossier. Discussieer met ambtenaren en studiebureaus over een aantal knelpunten.

11.10.18 - Drone West: hét event rond professioneel dronegebruik met beurs en demo's

Ben je benieuwd naar de mogelijke toepassingen van drones op jouw bedrijf? Ben je op zoek naar de juiste partner? Dan is Drone West iets voor jou. Leg contacten op de beurs met dronedienstverleners, luister naar boeiende getuigenissen op de conferentie of laat je inspireren door de demo’s. Mis dit unieke evenement op 7 december niet!

11.10.18 - Infonamiddag Van reststroom tot grondstof met demo eendenkroos kweken

Op 30 oktober organiseren UGent en Inagro een infonamiddag waarin we enkele mogelijkheden tonen om reststromen op te waarderen. Als afsluiter voorzien we een demo eendenkroos kweken, zodat je zelf de meerwaarde ervan kunt inschatten. In de infonamiddag staan we stil bij de manier waarop reststromen van kost tot opbrengst kunnen evolueren en waarop we voedingsstoffen terug kunnen winnen uit reststromen. Lees verder voor het uitgebreide programma.

10.10.18 - Terugblik op de hopoogst
Uit de rijpheidsevolutie blijkt dat de hop dit jaar iets minder rijk is aan inhoudsstoffen in vergelijking met de voorgaande jaren. De droogte van het voorjaar en de zomer kan daarin zeker een rol gespeeld hebben. Voordeel van het droge weer was dan weer een lage ziektedruk, en dus mooie, gezonde hopbellen.
10.10.18 - Impressie slotevent Entomatisation en speeddate voor insectenstakeholders

Samen met Hogeschool VIVES en Sirris hebben we de afgelopen twee jaar in het TETRA- VLAIO-project "Entomatisation"onderzocht hoe de kweek van insecten automatisch en op grote schaal kan verlopen. Het resultaat is de bouw van de eerste automatische voederlijn voor meelwormen in Vlaanderen. Tijdens het slotevent werden de onderzoeksresultaten van het project toegelicht. Nadien namen een 20-tal insectenstakeholders deel aan een speeddate.  

 
09.10.18 - Proef cultivaronderzoek zomerprei 2018
Afgelopen zomer deden we een proef voor rassenderzoek in zomerprei. Daaruit blijkt dat Krypton (Nunhems) de referentie blijft voor de vroege teelten. Het ras gaf de hoogste opbrengst en scoorde kwalitatief ook vrij goed. Het mocht wel wat vroeger geoogst worden. Hetzelfde gold voor Autora (Hazera). Ook Stromboli (Hazera) gaf een vrij goede kwaliteit, gekoppeld aan een goede opbrengst. Sumstar (Seminis) daarentegen zat over zijn kwalitatief hoogtepunt op het moment van de oogst. Het ras scoorde niet goed, ook niet in bewaring. 
09.10.18 - Beoordeel jouw bodem met de bodemkit!

De bodem is een van de belangrijkste hulpbronnen in de land- en tuinbouw. Het is dus van het grootste belang om de kwaliteit ervan te bewaren. De fiches in de BodemKit kunnen je daarbij helpen.