Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1311 items aan uw criteria.
17.10.17 - Laatste kans: studieclub professioneel onderhandelen

Volgende dinsdag (24 oktober) kan je deelnemen aan de studieclub ‘professioneel onderhandelen’. Die start om 19.15 u in De Oude Melkerij in Gits. Tijdens die avond zoekt Ronny Van Baelen (Yamas Communicatie) samen met jou uit hoe je doelen en grenzen leert bepalen en hoe je je emoties onder controle houdt. Hij leert je ook duidelijk communiceren en hoe en wanneer je de beste deal sluit. Deelnemen? Schrijf je nu in!

17.10.17 - Red Tecto door het toepassen van de juiste behandeling

De Europese MRL van thiabendazool (actieve stof van Tecto) wordt verlaagd van de huidige MRL van 1 mg/kg naar een nieuwe MRL van 0,05 mg/kg. Deze nieuwe MRL is van toepassing vanaf 21 januari 2018, verordening 2017/1164. De nieuwe MRL heeft daardoor een belangrijke weerslag op de wortels die nu worden gerooid. 

16.10.17 - Biovelddag kon weer op veel interesse rekenen

Op dinsdag 3 oktober organiseerde Inagro de najaarseditie van de biovelddag op het proefbedrijf biologische landbouw. Dit traditionele ontmoetingsmoment voor biologische telers en stakeholders kon opnieuw op veel belangstelling rekenen. Ook veel gangbare telers kwamen een kijkje nemen. Tijdens een rondleiding op de proefvelden werden de eerste onderzoeksresultaten voorgesteld en werd het voorbije, droge groeiseizoen, geëvalueerd. Daarna werd uitvoerig nagepraat in de loods bij een biologisch drankje en warme soep.  

 
16.10.17 - Groenbedekkers als ruwvoeder

Inzaai van een groenbedekker na de oogst van granen kan een extra snede ruwvoeder opleveren. Zeker in een droge zomer waar de ruwvoedervoorziening krap wordt is dat een welkome aanvulling van de voorraad. In een proef met vijf mengsels van grasachtigen en vlinderbloemigen vertoonde een mengsel van zomerhaver, alexandrijnse klaver en wikke de hoogste drogestof opbrengst (4,2 ton DS/ha). Het mengsel met dezelfde vlinderbloemigen in combinatie met Italiaans raaigras had een hoger eiwitgehalte maar een lagere drogestof opbrengst (2,9 ton ). Mengsels met soedangras (sorghum) stelden teleur.

12.10.17 - Groeiseizoen 2017: opbrengst en kwaliteit diverse aardappelrassen

Tijdens het voorbije groeiseizoen volgden Inagro, PCA, Fiwap, Carah en PIBO 76 praktijkpercelen op (in het Landbouwcentrum Aardappelen). De rassenkeuze is gebeurd op basis van het aandeel van de rassen in het areaal in Vlaanderen en Wallonië. Het aantal proefrooiingen varieerde van twee tot zes (= elke twee weken). In totaal voerden we ongeveer 330 proefrooiingen uit.

12.10.17 - Landbouwverbreding: Welke weg kies jij?

Land- en tuinbouwbedrijven zijn diverser dan ooit. Naast teeltspecialisatie kiezen meer en meer bedrijven ervoor om hun bedrijfsvoering te diversifiëren naar nieuwe activiteiten. Daarbij komen ze in direct contact met consumenten of creëren ze meerwaarde voor hun producten. Denk bijvoorbeeld aan een hoevewinkel, B&B of zelfplukinitiatief. De mogelijkheden zijn onbeperkt, maar vergen een goede overweging. Via een studiedag over landbouwverbreding wil Inagro land- en tuinbouwers daarrond inspireren en op weg zetten.

12.10.17 - Het belang van een verbruiksprofiel

Op je elektriciteitsfactuur zie je enkel jouw jaarverbruik, in sommige gevallen opgesplitst per maand. De factuur vertelt je niet wanneer je welk volume stroom verbruikt. Nochtans is dat belangrijke informatie om de rendabiliteit van een (micro-)WKK, windmolen, zonnepanelen, batterijen of pocketvergister te bepalen. Daarom brengt Inagro verbruiksprofielen in de landbouw in kaart. 

 
09.10.17 - Varkenshouder, leer professioneel onderhandelen

Een goede stielman is niet noodzakelijk een goede onderhandelaar. Als varkenshouder moet je dagelijks onderhandelen, hoewel je de vaardigheid nergens geleerd hebt. Wat is belangrijk? Hoe anticipeer je op onverwachte omstandigheden? Welke technieken kan je gebruiken? Sluit je aan bij de studieclub ‘professioneel onderhandelen’ en laat je goed informeren.

09.10.17 - Bevindingen machinaal onderhoud van eenmeterbufferranden

Perceelsranden onderhouden is geen gemakkelijke taak. Inagro vroeg aan landbouwers welke machines ze daarvoor gebruiken. Daaruit blijkt dat ze vaak klepelmaaiers of schijvenmaaiers inzetten om de randen proper te houden. We gingen ook te raadde bij machineconstructeurs om specificaties in kaart te brengen. In dit nieuwsbericht krijg je een overzicht van de voor- en nadelen en de specificaties van verschillende types maaiers.

09.10.17 - Hoe onderhoud je onkruid in je perceelsranden?

Dreven en perceelsranden beheren roept nog altijd vragen op bij landbouwers en andere beheerders van de open ruimte. Met de randenmaaier kan je vlot je randen en dreven beheren om zo verruiging en probleemonkruiden te voorkomen. Wil je weten hoe de randenmaaier jouw perceelsranden en dreven proper kan houden? Lees dan verder.

05.10.17 - Vooruitblik op proefveldbezoek koolgewassen en schermbloemigen

Op dinsdagnamiddag 17 oktober 2017 gaat het jaarlijkse bezoek aan de proeven in koolgewassen, wortelen en selder door. We geven alvast een korte vooruitblik op het programma. Noteer dit interessante proefveldbezoek alvast in jouw agenda!

 
05.10.17 - Opbrengst en kwaliteit aardappelrassen Bintje, Fontane en Challenger

In de week van 2 oktober werden voor een laatste keer proefrooiingen uitgevoerd op praktijkpercelen met Bintje en Fontane. Heel wat percelen met Bintje waren ondertussen al gerooid. Na loofdoding of kort voor oogst werden ook percelen met het ras Challenger bemonsterd.

04.10.17 - Dit waren de Werktuigendagen 2017...

Een mooie najaarszon, veel volk en een beursstand met leuke Inagro-petjes waren de ingrediënten voor een geslaagde editie van de voorbije Werktuigendagen. We gaven tips hoe je tot een gezonde, levendige bodem kunt komen en je kon meedoen aan onze wedstrijd om kans te maken op één van de vijf dronevluchten met gratis analyse over jouw perceel! Lees in dit nieuwsbericht het verslag van het zonnige Werktuigendagenweekend en ontdek de winnaars van de wedstrijd! 

 
04.10.17 - Vorst en droogte erkend als ramp: vraag nu tegemoetkoming aan

De vorst in de tweede helft van april 2017 en de droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 zijn erkend als landbouwramp. Liet jij schade vaststellen door de gemeentelijke schattingscommissie? Dan kan je een tegemoetkoming aanvragen voor 31 januari 2018. In dit nieuwsbericht helpen we je op weg!

03.10.17 - Evolutie onderwatergewicht aardappelen

Vanaf half augustus tot begin oktober kwamen heel wat aardappeltelers langs bij Inagro om het onderwatergewicht van hun stalen te bepalen. Zo analyseerden we een 400-tal stalen! Onze bevindingen lees je in dit nieuwsbericht.  

 
03.10.17 - Pocketboer – Samen boeren voor een betere pocketvergisting

Eind augustus en begin september organiseerden we de eerste bijeenkomsten met de operationele groep van het project 'Pocketboer'. Daarin willen we er samen met de landbouwers in slagen om pocketvergistingsinstallaties in Vlaanderen performanter te laten draaien.  

 
03.10.17 - Inagro ondersteunt je bij de ontwikkeling van je bedrijf

Stel: je denkt er al een tijdje over om je veestal een stuk uit te breiden en zo de overbezetting van je huidige stal op te lossen. Je zoekt naar een snelle en efficiënte maar vooral ook goedkope oplossing. Maar wat zijn je plannen op langere termijn? Stroken die met je korte termijnplannen? Heb je ook gedacht aan ook aan de huisvesting van je jongvee?

03.10.17 - Leerkrachten aardrijkskunde ontdekken hedendaagse, innovatieve en duurzame landbouw tijdens unieke studiedag

De vereniging voor aardrijkskundeleraars (VLA), Vives en Inagro sloegen de handen in elkaar om leerkrachten aardrijkskunde onder te dompelen in de snel evoluerende hedendaagse landbouw. Daarvoor organiseerden ze op woensdag 27 september een studiedag met een gevarieerd programma van bedrijfsbezoeken en workshops. “Landbouw is een vast onderdeel van het lesprogramma, maar het is voor leerkrachten een hele uitdaging om de laatste evoluties te volgen en daarbij het juiste lesmateriaal te vinden”, vertelt Tine Simoens, voorzitster van VLA.

03.10.17 - Grijp deze afzetkans: lever aan grootkeukens

Heb je interesse om jouw hoeve- of streekproduct te leveren aan grootkeukens in de regio’s Roeselare en Oudenaarde? Inagro en haar partners starten een pilootproject om hoeve- en streekproducten te leveren aan grootkeukens. Daarvoor werken we samen met grootdistributeurs, verdelers van foodproducten naar klanten in de horeca en de foodservice.

29.09.17 - MAP-man bezoekt een loonwerker met toegevoegde waarde

We gingen op bezoek bij  het loonwerkbedrijf van Werner Van Laethem in Gooik. Werner combineert loonwerk met een receptie van granen en verkoop van meststoffen. Hij beschikt ook over een mestopslag en een opslag van digestaat-effluent, afkomstig van een bio-vergistingsbedrijf uit Halle. Dit product is een interessante potas-meststof voor aardappelen en suikerbieten. Maar het uitzonderlijke aan loonwerker Van Laethem is dat hij ook adviezen geeft voor bodem en bemesting.