graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Droogte juli 2018

Update - droogte juli 2018   (laatste wijziging: 19/07)

Op 19 juli 2018 besliste de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé om een aantal beperkende maatregelen op te leggen omwille van de aanhoudende droogte:

  • Er geldt een verbod op de captatie uit onbevaarbare waterlopen in de volledige provincie (geen uitzondering voor drenken van vee, behalve via weidepompen).
  • Er geldt een verbod op irrigatie tussen 8 uur ’s morgens en 20 uur ’s avonds, ongeacht de oorsprong van de waterbron.

> In dit nieuwsbericht lees je waar je wél nog water kunt halen.

We volgen het overleg op Vlaams niveau op de voet. In het West-Vlaamse overleg brengen we de specifieke zorgen vanuit de landbouwsector ter tafel. Via onze nieuwsbrief, website en eventuele flitsberichten houden we je op de hoogte van eventuele beslissingen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze waterspecialist Dominique Huits via dominique.huits@inagro.be of ons noodnummer 051 14 03 14.
Nieuws
Oppompverbod in onbevaarbare waterlopen

Op 19 juli 2018 besliste de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé om een aantal beperkende maatregelen op te leggen omwille van de aanhoudende droogte. In dit nieuwsbericht lijsten we de beperkende maatregelen op en geven we ook mee waar je wel nog water kunt halen.

Biedt effluent van een Aquafin-installatie een uitkomst?
Verspreid over Vlaanderen beheert Aquafin heel wat installaties die het huishoudelijke afvalwater zuiveren. Voor een aantal bedrijven kan dat effluent een oplossing bieden voor de waterschaarste. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Let op: gezuiverd afvalwater is geen drinkbaar water. Het is dus niet voor alle toepassingen bruikbaar. In deze nieuwsbrief lees je meer over het gebruik en de voorwaarden.
Water oppompen uit een bevaarbare waterloop

Vandaag staan heel wat onbevaarbare waterlopen droog. Ook in steeds meer provinciale waterspaarbekkens en private bekkens is nog amper water beschikbaar. In de volledige provincie West-Vlaanderen geldt dan ook een verbod op de captatie uit onbevaarbare waterlopen. Voor een aantal teelten kan transport van water uit een bevaarbare waterloop overwogen worden.

RTK-GPS en vaste rijpaden op kleinschalig groentebedrijf?

Is werken met RTK-GPS en vaste rijpaden zinvol en haalbaar op een kleinschalig groentebedrijf? Dat was de insteek van de tweede bijeenkomst van de ondernemersgroep ‘vaste rijpaden’. Die vond plaats op 16 juli op het bedrijf van Frank Schelfhout in Bornem. Met techniek en creativiteit werken Frank en zijn gezin aan een duurzame, innovatieve en biologische bedrijfsvoering.

Audace opnieuw aanrader voor zomerteelt veldsla vierde gamma

In een rassenproef vergeleken we recent zomerrassen veldsla van verschillende zaadhuizen. Volgens die proef zou Audace de beste keuze zijn voor de zomerteelt veldsla met bestemming voor het vierde gamma. Een vroegere oogst was eventueel wel beter geweest, want problemen met spruitvorming en geel blad dreigden op te treden. Etap en Festival zijn ook goede keuzes, maar beide rassen zijn wel gevoeliger voor lepelblad. Canyon en Gala zijn minder aan te raden door hun tegenvallende kieming en trage groei.

Lessen uit studieclubs energie

Leren van elkaar, dat is het doel van studieclubs. Al enkele jaren organiseert Inagro die vorm van groepsbegeleiding. Meer en meer stellen landbouwers die manier van werken op prijs. Begin juli kwamen acht melkveehouders uit Veurne-Diksmuide bijeen onder begeleiding van Inagro om ervaringen uit te wisselen rond het thema energie.

GAS-boetes voor gebruik gaskanon?!

Heel wat landbouwers ondervinden in deze periode van het jaar schade aan hun teelten als gevolg van verschillende wildsoorten, waaronder houtduiven. Daarom worden verschillende verjagingsmaatregelen ingezet. Verjaging is verplicht volgens de Code Goede Praktijk Wildschade* en noodzakelijk om bijvoorbeeld bestrijding te kunnen aanvragen. Maar let op: in sommige gemeentes en steden kan je een GAS-boete krijgen als je wildafweerkanonnen gebruikt. Informeer daarom altijd bij de gemeente of raadpleeg de Algemene Politieverordening van het lokaal bestuur.

Gezonde en veilige werkomgeving in varkenstallen

Varkenshouders observeren dagelijks hun dieren. Hebben de dieren voldoende voer en drinkwater ter beschikking? Zijn de varkens gezond? Is er geen hoest of slappe mest waar te nemen? Door die dagelijkse observatie en het vele andere werk vergeten ze zichzelf soms. Varkenshoud(st)ers brengen heel wat door in de varkenstallen om alles rendabel te houden. Helaas bevat die omgeving hoge concentraties stof en gassen, zoals ammoniak. Ook komen varkenshoud(st)ers in aanraking met heel wat chemische middelen, zoals ontsmettingsmiddelen en zuren. Daarom organiseert Inagro op dinsdag 31 juli 2018 de voordracht ‘gezonde en veilige werkomgeving in varkenstallen’ in Diksmuide.

Zevende certificaat Charter Duurzaam Ondernemen voor Inagro

Eind juni behaalde Inagro voor de zevende keer het jaarcertificaat van het Charter Duurzaam Ondernemen. Het certificaat wordt uitgereikt aan bedrijven die duurzaamheid integreren in hun beleid en hun dagelijkse werking. In Inagro doen we dat via een werkgroep met enthousiaste medewerkers die ideeën samenbrengen en concrete acties of projecten uitwerken.

Herhaling - Droogte blijft voorlopig nog aanhouden

Onze gewassen worden momenteel blootgesteld aan een aanhoudende droogte. Om een zo optimaal mogelijke inzet van water, arbeid en energie te garanderen geven we je een aantal tips. Bloemkool, prei, aardbei, witloof en biologische teelten komen aan bod. We geven ook een algemene tip over gewasbescherming. Doordacht omgaan met het beschikbare water is op vandaag dan ook de boodschap. Het is aangewezen om uitsluitend 's nachts te beregenen! Heb je vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!

Er zijn geen items om te tonen.
Agenda
Publicaties
17.05.18 - Jaarverslag 2017: Met beide voeten in het veld

In de publicatie “Met beide voeten in het veld” bundelen we onze bevindingen en realisaties van 2017. Het ‘magazine’ bevat korte en langere artikels over nieuwigheden én vaste waarden. Nieuw dit jaar zijn de zeven portretten, die de rode draad vormen in het verhaal. Daarin laten we een aantal van onze stakeholders aan het woord, want samenwerking is de motor van ons onderzoek.

18.04.18 - Koolstofopbouw in biologische teelten

Organische stof speelt een hoofdrol in de goede werking en de vruchtbaarheid van de bodem. In de biologische productie berust de nutriëntenaanvoer in grote mate op vruchtwisseling, dierlijke mest, compost en (vlinderbloemige) groenbemesters. In 2016 en 2017 demonstreerden verschillende proefcentra haalbare technieken in het veld, die zorgen voor een opbouw of minstens het behoud van het organische stofgehalte. Deze brochure biedt een overzichtelijke samenvatting van een aantal teeltmaatregelen voor koolstofopbouw in biologische teelt.

10.04.18 - 100% West-Vlaamse hoevewinkels

West-Vlaanderen telt ontelbaar veel parels van hoeveproducten. Stuk voor stuk zijn het producten met een verhaal, die met veel liefde en vakmanschap gemaakt of gekweekt worden op de hoeve. Ontdek hun sublieme smaak in één van de vele hoevewinkels. Het label 100% West-Vlaams zorgt ervoor dat je de producten herkent als eerlijke, autenthieke en kwaliteitsvolle producten uit West-Vlaanderen. Laat je inspireren door 100% West-Vlaamse hoeveproducten, omdat je kwaliteit wenst, omdat je het verdient en omdat je van West-Vlaanderen houdt.