Op dinsdag 4 en woensdag 5 september vond het vierde internationale kolencongres plaats. Na het interessante congres op dinsdag 4 september in Brugge stonden op woensdag de bedrijfsbezoeken op het programma. Ruim 200 deelnemers trokken naar praktijkbedrijven, Greenyard en onderzoekscentrum Inagro. Op ons proefplatform kool was er alvast veel interesse in allerlei alternatieve of nieuwe bladkoolsoorten. We lichtten diverse rassen- en gewasbeschermingsproeven toe en de firma Vanhoucke gaf uitleg bij hun oogstmachine voor sluitkool.

Veel interesse voor bedrijfsbezoeken internationaal kolencongres

Op woensdag trokken de deelnemers met bussen op pad voor een geleid bezoek aan bedrijven die produceren voor de verse markt of voor de industrie. Internationale deelnemers konden rekenen op simultane vertaling.

Bij elk bezoek kregen de deelnemers een toelichting over de teelt van kolen op het bedrijf, meestal in combinatie met een bezoek aan het machinepark. Afhankelijk van het bedrijfstype toonden onderzoekers van Inagro resultaten of toepassingen rond diverse onderzoeksonderwerpen. Volgende zaken kwamen daarbij onder meer aan bod:
  • het gebruik van waarschuwingssystemen in de kolen;
  • het belang van een goede bodemvruchtbaarheid;
  • de verwerking van de spuitresten en
  • de toepassing van drones in de precisielandbouw.

Bij de biologische landbouw werd dan weer de nadruk gelegd op de noodzaak van afdekkingsmaterialen en netten en het voordeel van vaste rijpaden.  

Uiteraard was de droge zomer een belangrijk gespreksonderwerp bij de telers. Vanuit het onderzoek wordt daar alvast sterk op ingezet via diverse irrigatieprojecten. Na afloop kregen de organisatoren lovende reacties. We kijken dus samen met jullie uit naar een volgende editie!

 
 
Herbeleven?
Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht