Voorzie vrije doorgang op de vijfmeterstrook

Om de normale waterafvoer door de waterloop te garanderen, is een regelmatige onderhoudsbeurt noodzakelijk. De waterbeheerder heeft een vrije doorgang van 5 meter breed nodig om vlot te kunnen passeren met zijn materiaal en voldoende plaats te hebben om maaispecie en slib te deponeren.

Op de vijfmeterstrook geldt daarom een verbod op:

  • bebouwing (bv. schuilhok) of ondergrondse installaties (bv. waterput)
  • ophogingen 
  • opslag van materiaal of andere obstakels

Een haag aanplanten mag wel als die op 75 cm van de taludinsteek wordt geplaatst en maximaal 1,5 m hoog is. De afstand tussen twee bomen moet minstens 8 m bedragen. 

 

Ligt jouw weide naast een ingedeelde waterloop? Plaats dan zeker een afsluiting, zodat de dieren de oever niet kunnen beschadigen. Die afsluiting moet aan volgende regels voldoen:

  • parallel aan de waterloop: maximaal 1,5 m hoog; en ofwel op 75 cm ofwel op 5 m van de taludinsteek;
  • loodrecht op de waterloop: een opening of poort van minstens 4 m breed als doorgang voor de waterbeheerder.