Hou 5 meter afstand van de waterloop

Het is verboden om dierlijke mest, kunstmest en andere meststoffen op of in de bodem te brengen tot 5 meter landinwaarts vanaf de taludinsteek. Rechtstreekse bemesting door grazende dieren mag in die strook wel. Voor percelen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en percelen die meer dan 8 % afhellen naar de waterloop toe, wordt de bemestingsvrije zone uitgebreid tot 10 meter. De VEN-gebieden vind je terug op de website van GIS West.