Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 3 items aan uw criteria.
22.11.18 - Workshop bouw je eigen biofilter

Spoel- en reinigingswater van je spuittoestel opvangen op het bedrijf is belangrijk om te vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in waterlopen terechtkomen. Maar hoe kan je dat opgevangen restwater gaan zuiveren? Als land- of tuinbouwbedrijf kan dit eenvoudig met een biofilter. Bovendien kun je zelf heel gemakkelijk een biofilter bouwen. Welke materialen heb je nodig? Waarop moet je letten? In deze praktische workshop “biofilter bouwen” helpen we je op weg. Met koppelstukken, leidingen en kubicontainers gaan we samen aan de slag om een biofilter te bouwen.


26.11.18 - Proefveldbezoek prei: rassenkeuze en gewasbescherming met enkele resultaten uit het koolonderzoek

Kiezen voor sterke rassen met hoge weerbaarheid tegen ziekten en plagen is een van de eertse stappen binnen een goede IPM-strategie. Correcte inzet en oordeelkundig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen vergt inzicht, kennis en ervaring. Dit proefveldbezoek brengt voor prei de resultaten van proefseizoen 2018. Spuittechniek en driftreducerende doppen zijn ook items die aan bod komen. de lopende projecten die voor preiteelt belangrijk zijn, worden ook toegelicht. Daarnaast worden ook enkele resultaten meegegeven rond de actuele problematieken in koolgewassen.

06.12.18 - Workshop Belgische WaterProtect stakeholder

Watervervuiling door nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen als gevolg van intensieve landbouw is niet uniek in Vlaanderen. In het H2020-project engageren zeven landen zich om de kwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren in overleg met betrokken stakeholders. Elk land koos een case. In België werken we in het afstroomgebied van de Bollaertbeek in Ieper-Heuvelland rond het vermijden van waterverontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen. Dankzij een vergelijking tussen de Europese projectgebieden kunnen we lessen trekken voor een bredere regio.