graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Last van ritnaalden op jouw perceel?

Ritnaalden, of koperwormen, tasten in het voorjaar maïswortels aan. In het najaar vreten ze gangen in aardappelen, met kwaliteits- en opbrengstverlies als gevolg. Zo richten ritnaalden economische schade aan in heel wat teelten. Heb je percelen waar ritnaaldenschade voorkomt? Wil je die graag laten bemonsteren?  

 
Venkel voorjaar: Kiezen voor oogstzekere rassen
Een extreem voorjaar met bij momenten hele hoge temperaturen en uitzonderlijk weinig neerslag zorgden voor een moeilijke teeltperiode. In mei en juni werd beregend om het gewas zo weinig mogelijk groeiremming te laten hebben door de hoge temperaturen. De lange dagen werken ook nog eens schot in de hand. Hierdoor moest er tijdig overgegaan worden tot oogsten waardoor eerder een laag stukgewicht werd bekomen.  
CVBB bedrijfsbegeleiding, iets voor jou?

Wil je in 2018 deelnemen aan de CVBB-bedrijfsbegeleiding? Vergeet dan niet om je aanvraag in te dienen! We geven jou persoonlijk advies over bemesting, tips om een lager nitraatresidu te behalen en de meest actuele nieuwtjes in de wetgeving. Wist je dat het advies een waarde heeft van 350 euro, maar je slechts 50 euro + BTW op het factuurbedrag betaalt?  

 
Belangrijke wijzigingen VLM, fosfaatklasses!

De aanvraag om van fosfaatklasse te verlagen verandert van een papieren aanvraag naar een digitale aanvraag. Verder dient de aanvraag ook vooraf de staalname te gebeuren.

Belangrijke wijzigingen VLM, mestsamenstelling!

Het laatste jaar van MAP 5 gaat in, maar toch besloot VLM nog enkele belangrijke wijzigingen door te voeren. De wijzigingen zijn hoofdzakelijk richting mestsamenstelling en de fosfaatklasses. In deze blog gaan we dieper in op de wijzigingen naar mestsamenstelling. Hier moet een keuze gemaakt worden tussen forfait of analyse en dit voor de volledige bedrijfsvoering.

Rassenproef prei late herfst biologische teelt 2017

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. In 2017 ging het seizoen droog van start en waren trips en roest sterk aanwezig. Biologisch beschikbare rassen bewijzen zich als alternatief voor het standaardras Poulton. 

Wat kunnen telers verwachten op studieavond voor tomaten- en komkommertelers?

De studiekring "West-Vlaanderen vruchtgroentetelers" en de studiekring "Roeselare tuinders" hebben samen een fytolicentievergadering uitgewerkt, gericht op tomaten en komkommertelers. Ze doen dat in samenwerking met Inagro. De studieavond gaat door op donderdag 25 januari van 18.00 tot 21.00 u in Inagro.

Automatisering en mechanisering in insectenkweek
Vandaag gaat de kweek van insecten nog vaak gepaard met veel handenarbeid. Dat werk kunnen we ruwweg onderverdelen in twee groepen. In de eerste plaats moeten insecten regelmatig gevoederd worden. Daarnaast moeten de verschillende levensstadia (eitjes, larven, poppen en kevers) zo goed mogelijk van elkaar gescheiden worden. Om de kweek op industriële schaal winstgevend te maken, zoekt Inagro naar manieren om de arbeid te verminderen.
Bezoek de Smart Agro Demo op Agro-Expo
Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse landbouw. Tijdens de komende editie van Agro-Expo in Roeselare presenteert Inagro enkele toepassingen en ontwikkelingen op gebied van precisielandbouw. Neem deel aan de demonstratie op maandag 29 januari 2018 om 15.00 u in de grote tent. Meer info vind je in dit nieuwsbericht.
Studie intensieve veeteelt en gezondheid van omwonenden

In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen voerde ILVO een literatuurstudie uit rond de relatie tussen intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden. De onderzoekers vonden geen bewijs dat wonen in de nabijheid van een stal ongezond is. Een verslag…

Er zijn geen items om te tonen.
02.01.18 - FERM! - editie 2018

Alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Nam jij het al even door? Het magazine zit boordevol interessante artikels en inspireert je in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

02.05.17 - Jaarverslag 2016

In het voorjaar stellen we traditiegetrouw ons jaarverslag aan je voor. Het jubileum '60 jaar onderzoek in Beitem en 5 jaar Inagro' maakte van 2016 een bijzonder jaar voor het proefcentrum. In het boekje - dat een toepasselijk jubileumjasje kreeg - blikken we kort terug op de festiviteiten. Daarnaast staan we stil bij de recente ontwikkelingen. Zo bundelen we de cijfers, belangrijkste innovaties, blikvangers uit onderzoek en dienstverlening en opmerkelijke campagnes en evenementen van 2016.

17.01.17 - FERM! - editie 2017

Land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Het inspireert hen in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.