graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
Trial Version, Powered By DNNGo
Leerstoel voor stadstuinbouw en naam voor innovatieve dakserre gelanceerd

Vandaag, op 20 januari, lanceerden Inagro, Universiteit Gent en REO Veiling een leerstoel voor stadstuinbouw onder de naam “Agrotopia”. Daarmee willen ze ondernemers in binnen- en buitenland inspireren in concepten voor verticale land- en tuinbouw en stadstuinbouw. Agrotopia biedt kansen om duurzame glastuinbouw verder te ondersteunen met onderzoek en demonstratie van innovatieve toepassingen in een unieke proefomgeving, dicht bij de producent.

Veilig werken bij openluchtgroenten: hoe ongevallen met machines voorkomen?

Veiligheid op het land- en tuinbouwbedrijf was een van de aandachtspunten tijdens de afgelopen beurs Agriflanders in Gent. Blijvende sensibilisering rond de beperking van arbeidsrisico’s is immers van groot belang. Ook machines liggen vaak aan de grondslag van een (dodelijk) arbeidsongeval op landbouwbedrijven en -percelen.

Opleiding gebruik beschermmateriaal mestgassen in de Westhoek

Je kent zeker en vast het gevaar van mestgassen. Jammer genoeg gebeuren er toch nog ongevallen, soms met een dodelijke afloop voor mensen en dieren. Het gevaar van mestgassen wordt onderschat, ook door mensen die er ervaring mee hebben. Vanaf dit jaar kunnen veehouders uit de ganse Westhoek het nodige beschermmateriaal ontlenen. Op donderdag 26 januari gaat een gratis opleiding door omtrent het gebruik van dat materiaal.

MAP-man helpt je op weg met je administratie

Bij het begin van het jaar is het alle hens aan dek om je administratieve zaken in orde te brengen. Denk maar aan de Mestbank- en wateraangifte en allerlei aanvragen. MAP-man zet op een rij wat belangrijk voor je is in het kader van het Mestdecreet en de wateraangifte.

Terugblik op bedrijfsintegratie in 2016

De onzekerheden in diverse sectoren zorgde voor minder bouw- en milieu-aanvragen. Toch de vraag naar advies rond bedrijfsintegratie groeien. Wat kon de dienst bedrijfsintegratie voor jou betekenen? En wat hebben we in 2017 te bieden?

Verschillende types geel blad in veldsla mogelijk

De laatste jaren komen heel wat telers naar ons toe met verschillende vragen over geel blad. Dat bleek niet altijd over hetzelfde type vergeling te gaan. Momenteel onderscheiden we bij veldsla vijf types vergeling: gele kiemlobben, vergeelde kiemlobben met paarse toprand, ouderdomsvergeling, vergelingsziekte op de onderste bladeren en vergeling door ijzergebrek op de jongere bladeren.


Tafelen in de Westhoek

'Tafelen in de Westhoek' wil dorps- en streekgenoten uit de Zuidelijke Westhoek dichter bij elkaar brengen en een warm tegengewicht bieden in de koude wintermaanden. Gezellig, kleinschalig, verrassend en smaakvol met een cultureel sausje zijn de trefwoorden.

Studie- en demodag smartfarming op 23 februari

De evolutie naar ‘slimme’ producten is een positief gevolg van de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de brede waaier van toepassingen van die technologieën in ons dagelijkse leven, zeker ook in onze beroepsmatige activiteiten. Daarom organiseert Vives in samenwerking met Inagro, VABI en PCLT op 23 februari een studie- en demodag rond smartfarming!

Rassenproef prei late herfst biologische teelt 2016 - Biologische hybrides weerstaan moeilijk groeiseizoen

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. In 2016 was het niet de ziektedruk, maar de weers- en bodemomstandigheden die de groei beheersten. Biologisch beschikbare rassen dienen zich aan als alternatief voor het standaardras Poulton.

Maïs oogsten eerste helft van september?

Door de slechte weersomstandigheden in 2016 waren er zeer grote opbrengstverschillen tussen percelen maïs. Afhankelijk van de regio liepen de opbrengstverliezen op tot 90%. Daardoor hebben nogal wat bedrijven een tekort aan ruwvoeder om te overbruggen tot de oogst in 2017. Eén van de oplossingen is enkele hectaren het komende seizoen vroeger te oogsten.

17.01.17 - FERM! - editie 2017

Land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Het inspireert hen in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

11.01.17 - Nutritionele waarde van eetbare paddenstoelen

Eetbare paddenstoelen worden vaak vergeten in het rijtje van gezonde groenten. Onterecht, ze zijn namelijk supergezond. Eetbare paddenstoelen hebben bijzondere voedingswaarden en die brengen we graag onder de aandacht. Je leest er alles over in deze publicatie.

30.09.16 - Brochure Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit
Deze brochure kwam tot stand in het kader van het project “Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit”.