graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Nieuws
Aardappelverkoop op de hoeve: van veld tot klant

Hoewel de aardappel nog altijd het vaakst op tafel komt in de Belgische keuken, kunnen we algemeen stellen dat de consumptie van verse aardappelen al een paar jaar onder druk staat. Consumenten kopen aardappelen voornamelijk in de supermarkt, in steeds kleinere verpakkingen. Zakken kleiner dan 2,5 kg winnen de laatste jaren aan terrein. Inagro wou graag wat aandacht besteden aan de teelt van en de verdere zorg voor de aardappel in functie van de korte ketenverkoop. Afgelopen dinsdag vond de infonamiddag ‘Aardappelen op de hoeve: van veld tot klant’ plaats op hoeve Berkenweelde in Leke. Dat het onderwerp leeft bij de telers, bewees de grote opkomst!

Korte winterprik is dilemma voor de preiteler

Dit weekend wordt opnieuw nachtvorst voorspeld. Moet de prei op het veld nu weer afgedekt worden? Prei kan gerust wat lichte vorst verdragen zonder al te grote gevolgen. Het teeltseizoen is daarentegen al ver gevorderd en de prei heeft al wat te verduren gekregen, dus moet er ook oog zijn voor kwaliteit.

1-meter teeltvrije zone? Inagro vroeg het aan de landbouwer - deel 3

In 2018 starten de controles op de teeltvrije zone. Maar de regelgeving bestaat al langer. Eind 2017 stuurden we een enquête uit, waarin we nagingen in welke mate de 1-meter teeltvrije zone ingeburgerd is bij de landbouwers. 107 landbouwers namen deel aan de enquête en gaven hun bevindingen, werkmethode en mening. In een reeks van drie blogs lichten we de bevindingen toe.

Curieus naar de Schone Boeren in Deerlijk en Harelbeke? Ontdek hier hun verhaal!

Schoon Boeren is een publiekscampagne over duurzame landbouw, met concrete en realistische verhalen van de land- en tuinbouwer om de hoek. De campagne toont hoe onze land- en tuinbouwers zorg dragen voor de bodem, hun dieren, de teelt en hun producten. De boeren gaan elk op hun manier de uitdaging aan om steeds duurzamer te werken. Ze combineren met succes de traditionele stiel en de nieuwste technologie. De campagne loopt gedurende één jaar in vier West-Vlaamse gemeenten. Dit jaar zijn we geland in Zuid-West-Vlaanderen, meer bepaald in de gemeenten Kortrijk, Zwevegem, Deerlijk en Harelbeke. Curieus naar de Schone Boeren? Ontdek hun verhaal in een reeks van drie blogs! Deze week: de Schone Boeren uit Deerlijk en Harelbeke!  

Drones in de landbouw... en in de media

Met een inspiratiesessie rond drones en hun mogelijkheden in de landbouw gaven Agropolis-Kinrooi, het Innovatiesteunpunt en de Vlaamse dronecluster EUKA een voorsmaakje van de toekomstperspectieven van smartfarming. Welke rol gaan drones spelen in de precisielandbouw van de toekomst? Op 8 maart werden een aantal van de eerste toepassingen toegelicht. Daaruit blijkt dat drones een grote rol spelen, op voorwaarde dat dronepiloten, IT’ers en agronomen er een gezamenlijk project van maken. Vilt schreef er een artikel over, waarin ook het aanbod van Inagro een mooie plaats kreeg.

Doe mee aan Week van de Korte Keten – 26 mei tot 3 juni

Van 26 mei tot 3 juni vindt de Week van de Korte Keten plaats in heel Vlaanderen. Wil jij ook actief meewerken aan de verkleining van de kloof tussen consument en producent? Graag! Het maakt niet uit op welke schaal je het wil aanpakken. We publiceren met veel plezier je activiteit op www.weekvandekorteketen.be.

Tips voor een geslaagde bodembewerking

De oogst in de winter van 2017-2018 verliep onder moeilijke en natte omstandigheden. Verschillende percelen kregen het zwaar te verduren. Hoe zorgen we ervoor dat we dit voorjaar opnieuw een gezond gewas kunnen telen op een voldoende herstelde bodem?

Inspirerende sessie over invloed van voeder op kengetallen tijdens kick-off nieuw project

Een twintigtal geïnteresseerde varkenshoud(st)ers nam deel aan de studienamiddag op 6 maart 2018 in D’Ijzerpasserelle. We deelden onze ervaringen uit het project KENNISvijVERs varkenshouderij en leidden het nieuwe LEADER-project in. Daarnaast volgden de varkenshouders interessante infosessies over goede waterkwaliteit en de invloed van voeder op kengetallen. Vooral die laatste sessie bevatte heel wat boeiende inzichten. Die zetten we nog eens op een rij in dit nieuwsbericht.

Prei vroege herfst: groeiachterstand door droogte- en tripsschade snel vergeten

Aanvankelijk had de prei in West-Vlaanderen in 2017 sterk te leiden onder droogtestress kort na planten. Door het droge was de tripsdruk ook weer uitzonderlijk hoog. De bestrijding in de prei lukte niet goed door het uitblijven van groei in de eerste maanden na planten. Door wat neerslag in augustus en september is de prei uiteindelijk toch in groei gekomen, zodat we bij oogst halfweg oktober (19/10) op een gemiddelde opbrengst kwamen van 51 ton/ha. Twee weken later was die opbrengst al gestegen met 10 ton/ha. De tripsschade viel - in tegenstelling met de zomerprei - al bij al nog mee, zodat we hoge percentages Flandria-kwaliteit konden noteren.  

West-Vlaanderen tekent beleid uit voor de land- en tuinbouw en jij kan helpen!

West-Vlaanderen is dé landbouwprovincie bij uitstek in Vlaanderen. Op onze vraag stuurde M.A.S. Research een tijdje geleden een vragenlijst uit waarin we peilden naar jouw tevredenheid over onze dienstverlening. Momenteel doet ook de Provincie West-Vlaanderen onderzoek, meer bepaald naar de economische impact van het agrobusinesscomplex. We nodigen land- en tuinbouwers uit om ook die vragenlijst in te vullen.

Er zijn geen items om te tonen.
Agenda
Publicaties
13.03.18 - Brochure Met de klas de boer op

Al 15 jaar stimuleren de Provincie West-Vlaanderen en Inagro boerderijbezoeken. Anno 2018 is het netwerk levendiger dan ooit. Dat bewijzen het recordaantal klasbezoeken en de recente versterking van het netwerk met nieuwe bezoekboerderijen. Begin 2018 tellen we 74 West-Vlaamse bezoekboerderijen. 65 van hen staan in het aanbod voor groepen en 60 onder hen verwelkomen graag klassen via het aanbod ‘Met de klas de boer op’.

13.03.18 - Brochure Samen de boer op

Al 15 jaar stimuleren de Provincie West-Vlaanderen en Inagro boerderijbezoeken. Anno 2018 is het netwerk levendiger dan ooit. Dat bewijzen het recordaantal klasbezoeken en de recente versterking van het netwerk met nieuwe bezoekboerderijen. Begin 2018 tellen we 74 West-Vlaamse bezoekboerderijen. 65 van hen staan in het aanbod voor groepen en 60 onder hen verwelkomen graag klassen via het aanbod ‘Met de klas de boer op’.

05.03.18 - Eindbrochure KENNISvijVERs LEADER

Gedurende twee jaar volgden Inagro en Vives de bedrijfsvoering van verschillende bedrijven in Midden-West-Vlaanderen op. De varkenshouders kregen onafhankelijk advies en de projectpartners stelden verbeterstrategieën op. Vooral de registratie en interpretatie van kengetallen was een aandachtspunt. Daarnaast werden heel wat bedrijven samengebracht om te luisteren naar en te leren van elkaar.